Kes on kõige olulisem inimene ettevõttes?

Ma ei väida, et töökoht on kui teine kodu, kuid kahtlemata veedame seal suure osa ajast. Leian, et on oluline ettevõtte tublisid eksperte väärtustada ja seeläbi tagada nende rahulolu. Motiveeritud ja pühendunud töötajad toovad ettevõttele enim kasu.

Julgustan ka teisi juhte juurdlema selle üle, kes on nende ettevõttes kõige olulisemad isikud. Selline analüüs toob kindlasti põnevaid mõttelende, kuid ka otsest kasu äritegevuse parendamisse. Soovin teile avatud meelt!

Kes on kõige olulisem inimene ettevõttes?

Kes on kõige olulisem inimene ettevõttes?

Lugesin just hiljuti The Economist ajakirjas artiklit, kus juureldi selle üle, kes on ettevõtte kõige olulisem isik. Kannab see tiitel endaga õnnistust või õnnetust? Või kas üldse midagi?

Artiklis toodi välja kolm erinevat vaatenurka.

Ilmne vastus justkui oleks, et kõige olulisem isik on tegevjuht, kuna tema vastutab enamasti ettevõtte pikaajalise strateegia ning oluliste ja ka keeruliste otsuste tegemise eest. Kuna vastutus on suurem kajastub see sageli ka tema palganumbris – fakt, mis artiklis ära mainitud, kuid hetkel pole selle mõttekäigu juures oluline.

Samuti kirjutatakse tekstis, et paljudel juhtudel väidetakse ettevõtte kõige olulisemaks isikuks olevat kliendi. The Economisti ajakirjanik pole sellega nõus ning rõhutab, et kliendid ei kuulu organisatsiooni – hoolimata sellest, et juhid võivad neid ära märkida koguni kümme korda tihedamini kui oma töötajaid. Peab tunnistama, et nõustun väitega.

Nii jõudsimegi üsna huvitava mõtteharjutuse juurde: kõige olulisema isiku tuvastamine ettevõttes.

Tekst tutvustab mõtlemapanevat lähenemist, kus ettevõtted otsustavad välja selgitada kõige olulisema inimese oma organisatsioonis peale tegevjuhi või klientide.

Võetakse arvesse töötaja suhtlust klientidega, nende panust uuenduslike toodete väljatöötamisse, teadmisi vajalike tehnoloogiliste lahenduste vallas, samuti nende rolli ettevõtte kultuuri määratlemisel ja mõju organisatsioonis. Ja palju muudki.

Selline mõtteharjutus võib viia oluliste järeldusteni erinevates tööga seotud tegevusharudes ja potentsiaalselt mõjutada boonuste, karjääri planeerimise  ja tunnustamisega seotud otsuseid. 

Ettevaatlik peab muidugi olema töötajate nö pjedestaalile panemisel – sisemine rahulolu, head omavahelised suhted ning ühtekuuluvustunne on olulised märksõnad jätkusuutliku organisatsioonikultuuri viljelemisel. Näiliselt pehmed teemad loovad olulist väärtust ettevõtte arengus.

Mina kindlasti ei arva, et tegevjuht on ettevõtte kõige olulisem inimene. Ta on küll ettevõtte visiitkaart ja sageli otsustaja, kuid ettevõtte edu loovad seal töötavad eksperdid. Jah, ka klient on ääretult oluline – ilma nendeta  äri ei toimiks, kuid nad jäävad siiski väljapoole organisatsiooni ning eraldi kategooriasse.

Võttes näiteks Finora: ma ei kujuta ette olukorda, kui puuduks töötajad, kes pakuvad esmaklassilist klienditeenindust ja -kogemust. Või töötajaid, kes aitavad analüüsida ning välja töötada just meie klientidele vajalikke laenutooteid. Samuti murevabade innovaatiliste IT- ja tehnoloogiliste lahenduste loojaid.

Ma ei väida, et töökoht on kui teine kodu, kuid kahtlemata veedame seal suure osa ajast. Leian, et on oluline ettevõtte tublisid eksperte väärtustada ja seeläbi tagada nende rahulolu. Motiveeritud ja pühendunud töötajad toovad ettevõttele enim kasu.

Julgustan ka teisi juhte juurdlema selle üle, kes on nende ettevõttes kõige olulisemad isikud. Selline analüüs toob kindlasti põnevaid mõttelende, kuid ka otsest kasu äritegevuse parendamisse. Soovin teile avatud meelt!

Andrus Alber

Finora Panga kaasasutaja