Kuidas hinnata oma ettevõtte väärtust

Mõnikord on vaja raske töö ja vaevaga ülesehitatud ettevõte ära müüa praktilistel põhjustel, enamasti soovist oma elutöö rahaks muuta. Tänapäeval kohtab aga üha enam stsenaariumi, mille järgi ettevõte pelgalt hilisema müügi eesmärgil luuaksegi. Millistel põhjustel sa oma ettevõtet ka ei müü, üks on selge: sul tuleb oma firmale hind määrata.

Kuidas hinnata oma ettevõtte väärtust

Aeg-ajalt tuleb elus teha raskeid valikuid. Või kergeid, kõik sõltub vaatenurgast. Millest me räägime? Oma ettevõtte müümisest muidugi.

Mõnikord on vaja raske töö ja vaevaga ülesehitatud ettevõte ära müüa praktilistel põhjustel, enamasti soovist oma elutöö rahaks muuta. Tänapäeval kohtab aga üha enam stsenaariumi, mille järgi ettevõte pelgalt hilisema müügi eesmärgil luuaksegi. Eriti tihti juhtub see nn start-up maailmas: seltskond inimesi paneb ettevõtte käima, et see siis hiljem Google’ile või mõnele teisele tehnohiiule „mehele panna”.

Millistel põhjustel sa oma ettevõtet ka ei müü, üks on selge: sul tuleb oma firmale hind määrata. Ent kust sa tead, kui palju su ettevõte väärt on? Raske küsimus, millele on veelgi raskem vastata. Kuid tehkem üks üldisem ja sissejuhatavam katse.

Oma ettevõtte hinnastamisel võiks kaaluda ühte järgmistest meetoditest.

Diskonteeritud rahavoogude meetod (DCF)

Diskonteeritud rahavoogude meetod ehk DCF on meetod, mille abil prognoositakse ettevõtte 3–5 aasta rahavoogusid ja siis diskonteeritakse need tänasesse päeva (diskonteerimine tähendab tulevikus tekkivate rahaliste tulude ja kulude nüüdis väärtuse hindamist). Nii selgub ettevõtte tänane väärtus.

Et saada teada ettevõtte võimalikku väärtust tulevikus, tuleb arvesse võtta prognoositavaid rahavooge ning ettevõtte lähiaastate võimalikku kasvu (aga ka pikema perioodi loodetavat kasvu). Mida suuremad on prognoositavad rahavood ja kasv, seda rohkem su ettevõte „maksab”.

Sarnased tehingud

Nagu selle meetodi nimestki võib aru saada, toimub ettevõtte hindamine sarnaselt kinnisvaraga: müüdav firma saab oma hinna vastavalt sellele, millise summa eest on teisi sama tööstusharu ettevõtteid hiljuti müüdud või omandatud.

Sarnaste tehingute meetod on hästi rakendatav ühinemis- ja ülevõtmistehingute puhul, kuid alati on oluline meeles pidada, et selle meetodi puhul rakendatavad numbrid võivad kergesti vananeda ja aja möödudes ei kajasta need enam hetke turuolukorda. Seetõttu kasutatakse sarnaste tehingute meetodit harvemini kui järgmist meetodit ehk võrdlevat analüüsi.

Võrdlev analüüs

Ettevõtte võrdlev analüüs on suhteline hindamismeetod, milles võrreldakse ettevõtte praegust väärtust teiste sarnaste ettevõtetega. Selleks kasutatakse mitmeid keeruliste lühenditega näitajaid (P/E, EV/EBITDA), millesse süvenemine väljub põgusa sissejuhatuse raamidest, kuid mis võrdlevad ettevõtete väärtust nende käibe, põhikapitali või mõne muu lihtsalt võrreldava näitaja alusel, mille leiab iga ettevõtte bilansist või kasumiaruandest.

Võrdlev analüüs annab ettevõttele jälgitava väärtuse, mis põhineb sellel, mida teised võrreldavad ettevõtted müügihetkel väärt on. Võrdlev analüüs on ettevõttele hinna määramisel kõige laialdasemalt kasutatav meetod, sest selles kasutatavaid näitajaid on suhteliselt lihtne arvutada ja need on reeglina ajakohased.

Mõistagi on ettevõtete hinnastamisel veel mitmeid teisi meetodeid, kuid ülalnimetatud kolm on kõige lihtsamini mõistetavad ja seetõttu ka kõige läbipaistvamad, vähemalt Eestis tegutsevate väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete puhul.

Järeldus

Küll aga tasub ettevõtte müümist kaaluda vaid viimases hädas (kui firmat pelgalt müümiseks ei loodud). Millised iganes ei tundu sinu finantsmured olevat, astu enne lõplikku müügiotsust meie juurest läbi! Vaatame su olukorrale otsa ja ehk õnnestub meil ühiselt veidi vähem dramaatiline lahendus leida! Ettevõtte väärtuse hindamine on keeruline, kuid õige meetodi valik ja professionaalne nõustamine võivad aidata sul teha õigeid otsuseid oma ettevõtte tuleviku suhtes.