Hinnakiri

Finora Bank UAB hinnakiri*
Kehtiv alates 24.11.2022

Laenulepingute sõlmimise ja haldamisega seotud tasud:

Lepingu sõlmimise tasuHüpoteeklaen, mikrolaen: alates 1% laenusummast, kuid mitte vähem kui 150€
Liising: alates 1% liisingueseme maksumusest, kuid mitte vähem kui 150€
Faktooring: 0 €
Garantii: 0,3% garantii summast, min 100€
Lepingu muutmise tasu (sh maksepuhkuse vormistamine)Hüpoteeklaen, mikrolaen 1% laenusummast, kuid mitte vähem kui 100€
Liising: 0,5% liisingueseme jääkväärtusest lepingu muutmise hetkel, kuid mitte vähem kui 150€
Garantii: 0,3% garantii summast, min 150€
Maksepäeva muutmineEsimene kord (järgimise kuu maksepäeva muutmine) – tasuta, edaspidi rakendub lepingu muutmise tasu
Lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasuHüpoteeklaen
– 2% ennetähtaegselt tagasimakstud krediidi summast

Liising:
– 2% ennetähtaegselt tagasimakstud krediidi summast, kui krediidi ennetähtaegse tagasimaksmise ja lepingu lõppemise vaheline periood on pikem kui 1 aasta, või
– 1% ennetähtaegselt tagasimakstud krediidi summast, kui vastav periood on lühem kui 1 aasta.

Kliendipoolse lepingu rikkumisega seotud kulud:

Meeldetuletus e-postiga (2 esimest teadet)Tasuta
Tähtajast üle läinud maksetega seotud viivise määrSätestatud lepingus, üldjuhul kahekordne kliendilepingus kokku lepitud laenu intressimäär
Võlgnevuse sissenõudmise kuludJuriidilisele isikule:
Lepingu ülesütlemise hoiatuse teatise saatmine 25€
lepingu ülesütlemise teate saatmine 50 €

Mugavusteenuste tasud (ei kehti liisinglepingutele, liisingu puhul kehtib lepingus sätestatu):

Osalemine notaritehingus väljaspool TallinnaSõltub kaugusest Tallinnast, min 150€
Tagatisvara kindlustamine (teenustasule lisanduvad kindlustusmaksed)25€
Tagatisvara füüsiline ülevaatamine (kui laenusumma ületab 100 000€)Min 150€

Muud lepinguga kaasnevad kulud:

Laenu võtmisega võivad kaasneda ka kindlustuskulud ja hüpoteegi seadmise kulud, mille suurus sõltub vastava teenusepakkuja hinnakirjast ja riigi poolt sätestatud lõivudest. Nende suurus ei sõltu Finora Bank UABst.


* käibemaksuga maksustatavate teenuste hinnad sisaldavad käibemaksu.