Hüpoteeklaen ehk kinnisvaraga tagatud laen

 • Kiire otsustusprotsess
 • Lai kasutusvõimalus
 • Paindlik maksegraafik
Täida laenu taotlus

Üldine informatsioon

Hüpoteeklaen ehk kinnisvaraga tagatud laen on ettevõtluseks mõeldud laen, mille puhul pole laenusumma kasutamine rangelt reglementeeritud ja mille tähtaeg võib olla kuni 10 aastat.

Kinnisvara tagatisel antav laen on kõige mitmekülgsema kasutusotstarbega laenutoode, mis sobib hästi:

 • kinnisvara soetamiseks, ehitamiseks või renoveerimiseks ( sh lao-ja tootmishooned)
 • põhivara ja/ või seadmete soetamiseks
 • käibevahendite finantseerimine
 • kohustuste refinantseerimiseks
 • äri alustamiseks

Hüpoteeklaenu eelised:

 • Kiire otsustusprotsess
 • Laenusumma ning tähtaeg on pikemad kui mikrolaenude puhul
 • Paindlik maksegraafik
 • Personaalne lähenemine
 • Omafinantseering ei ole nõutud
 • Lai kasutusvõimalus:

Protsess

SAMM 1

Täitke taotlus

SAMM 2

Esitage dokumendid
Eelmise majandusaasta aruanne, bilanss ja kasumiaruanne (mitte vanemad kui 6 kuud), tagatisvara hindamisakt või fotod, täpne aadress ning viimase 6 kuu konto väljavõtted.

SAMM 3

Laenuotsus

SAMM 4

Lepingu sõlmimine
Edastame laenu- ja käenduslepingu digitaalseks allkirjastamiseks. Esmase lepingu puhul teeme videotuvastuse veebi kaudu ning peale hüpoteegi seadmist notaris makstakse laen kohe välja.

Hinnakiri ja tingimused

LAENUSUMMA:
alates 5 000€, maksimaalselt 75% tagatise turuväärtusest
TAGASTAMISPERIOOD:
kuni 10 aastat
INTRESS:
alates 6%
LEPINGUTASU:
alates 0,5 % laenusummast, min 150€
TAGATIS:
hüpoteek kinnisasjale
HINDAMISAKT:
Kohustuslik
MAKSEPUHKUS:
kuni 6 kuud
LEPINGU MUUTMISE TASU:
0,25% laenujäägilt, min. 100€
* Tagatiseks sobib kinnisvara, mis asub Eestis, olgu see korter, eramu, majaosa, äripind või erineva sihtotstarbega maa.
* Maksekuupäeva muutmine – esimene kord tasuta, järgmisel korral rakendub lepingu muutmise tasu.


* Lepingu ennetähtaegne tagastamine: tasuta
* Aprilli jooksul taotletud laenude puhul lepingutasu soodustus -50%

Korduma kippuvad küsimused

Millised dokumendid tuleb laenu taotlejal esitada?

Laenu taotlemiseks tuleb esitada alljärgnevad dokumendid:
• Laenutaotlus,
• Tagatisvara hindamisakt või täpne aadress ja fotod,
• Viimase 6 kuu konto väljavõtted (panga kinnitusega),
• Kohustuste lahtikirjutused (kuumakse, krediidiandja, lõpptähtaeg, laenujääk).

Millised kulutused kaasnevad lepingu sõlmimisega peale lepingutasu?

Lepingu sõlmimisel tuleb lisaks arvestada ka notaritasu ja riigilõivuga (mille suurus sõltub vastava teenusepakkuja hinnakirjast ja riigi poolt sätestatud lõivudest). Veel lisanduvad kinnistu (eramu, korteriomand, äripind) kindlustuskulud.

Kui pikaks ajaks saab hüpoteeklaenu võtta?

Hüpoteeklaenu maksimaalne periood on 10 aastat.

Kas laenusummat on võimalik ennetähtaegselt tagastada?

Jah, vastavalt laenulepingu tingimustele on laenusummat võimalik tagastada igal ajahetkel, kas osaliselt või täies mahus.

Mida saab laenu tagatiseks kasutada?

Hüpoteeklaenu tagatiseks sobib kinnisvara, ehk korter, eramu või maa. Laenu väljastame tavapäraselt 50-75% ulatuses tagatisvara väärtusest.Samuti aktsepteerime lisatagtisena ka juhatuse liikme käendust.

Kas laenuperioodi saab pikendada?

Jah, hüpoteeklaenu perioodi on võimalik pikendada. Soovi korral tuleb edastada vabas vormis avaldus.

Kas laenu saab taotleda ka maksehäiretega ettevõte?

Üldjuhul see kahjuks võimalik ei ole. Samas on iga juhtum eriline, nii et kuulame alati ära ning analüüsime iga projekti eraldi.

Mis juhtub siis, kui ettevõttel ei ole võimalik laenu õigel ajal tagastada?

Sellisel juhul tuleks võtta ühendust oma laenuhalduriga. Kindlasti tuleb seda teha enne laenu tagasimakse kuupäeva, et saaksime vajadusel lepingutingimused uuesti üle vaadata ja laenuperioodi pikendada või maksepuhkuse vormistada.

Kuidas saab laenulepingut allkirjastada?

Meie edastame eeltäidetud laenulepingu, mille palume esindusõigust omaval isikul digitaalselt allkirjastada ja tagasi saata.

Kui palju kulub aega laenu saamiseks?

Esmase tagasiside saame anda peale dokumentide esitamist 1-2 päeva jooksul. Peale notaritehingut saame laenu väljastada 1–3 tööpäeva jooksul, üldjuhul teeme seda notaris käiguga samal päeval.

Taotle hüpoteeklaenu

Võta meie töötajatega ühendust personaalseks teeninduseks