Arukas laen arukale ettevõtjale!

 • Hea abivahend likviidsuse parandamiseks
 • Lai kasutusvõimalus ning paindlik maksegraafik
 • Tasuta ennetähtaegne tagastamine
Täida laenu taotlus

Üldine informatsioon

Mikrolaen on paindlik lahendus kasvavale ettevõttele tegevuse laiendamiseks või ühekordsete suuremate kulude katmiseks. Eriti mugavaks lahenduseks on mikrolaen siis, kui firmal on tekkinud ootamatud kulutused, näiteks käibevara finantseerimine, tegevuse laiendamine, põhivara soetamine või muude väikeinvesteeringute katmine.

Mikrolaenu eelised

 • Tagatist ei nõuta
 • Kiire otsustusprotsess
 • Paindlik maksegraafik
 • Hea abivahend likviidsuse parandamiseks
 • Lai kasutusvõimalus:
  • äritegevuse alustamine või laiendamine
  • põhivara soetamine
  • projektipõhiste kulutuste tegemine
  • käibevarade finantseerimine
  • muude väikeinvesteeringute katmine.

Näiteks, kui faktooring sobib suurepäraselt pidevalt laekuvate arvete finantseerimiseks, siis mikrolaenu puhul on mugav tasuda ühekordseid arveid. Saadud raha on võimalik kohe reinvesteerida ettevõttesse ja seeläbi tagada ettevõtte kiirem kasv.

Protsess

SAMM 1

Täitke taotlus

SAMM 2

Esitage dokumendid
Eelmise majandusaasta aruanne, bilanss ja kasumiaruanne (mitte vanemad kui 6 kuud), ettevõtte ja ettevõttega seotud isiku viimase 6 kuu pangakontode väljavõtted panga digikinnitusega.

SAMM 3

Laenuotsus

SAMM 4

Lepingu sõlmimine
Edastame laenu- ja käenduslepingu digitaalseks allkirjastamiseks. Esmase lepingu puhul teeme videotuvastuse veebi kaudu.

Hinnakiri ja tingimused

LAENUSUMMA:
5 000 – 50 000€
PERIOOD:
6 – 24 kuud
INTRESS:
alates 1% kuus
LEPINGUTASU:
1,5 % laenusummast, min 150€
TAGATIS:
Era- või juriidilise isiku käendus
ENNETÄHTAEGNE TAGASTAMINE:
Tasuta
* Maksimaalne laenusumma saab olla enamasti ettevõtte ühe kuu käibe ulatuses.
* Käendaja peab omama regulaarset sissetulekut.

Korduma kippuvad küsimused

Millised dokumendid tuleb laenu taotlejal esitada?

Laenu taotlemiseks tuleb esitada taotlus, eelmise majandusaasta aruanne, bilanss ja kasumiaruanne (mitte vanemad kui 6 kuud).
Ettevõtte ja ettevõttega seotud isiku viimase 6 kuu pangakontode väljavõtted panga digikinnitusega.

Kui pikaks ajaks saab mikrolaenu võtta?

Mikrolaenu periood on käibevahendite finantseerimisel kuni 12 kuud ning investeeringute tegemisel kuni 24 kuud.

Kas laenu saavad taotelda ka ettevõtted, mis on tegutsenud alla ühe aasta?

Jah, saavad, sellisel juhul palume peale finantsaruannete ja konto väljavõtete esitada äriplaan, rahavoo prognoos või selgitus, kuidas ja millistest vahenditest toimub laenumaksete tasumine.

Miks peab ettevõte olema tegutsenud vähemalt 1 aasta?

Laenusumma väljastamisel soovime olla kindlad, et ettevõttel on kohustuste tasumiseks olemas piisav käive ja võimekus laenusumma tagasi maksta. Olemasolev käive näitab, et tegemist on finantsiliselt jätkusuutliku tegevuse ja ettevõttega.

Mis tingimustel saab mikrolaenu ennetähtaegselt tagastada?

Laenusummat on võimalik ennetähtaegselt tagastada nii osaliselt kui kogu summas. Selleks tuleb meid oma soovist teavitada. Mikrolaenu lepingutel puudub ennetähtaegse tagastamise tasu ning intressi tasute ainult kasutatud perioodi eest.

Kas laenuperioodi saab pikendada?

Jah, mikrolaenu perioodi on võimalik pikendada. Soovi korral tuleb edastada vabas vormis avaldus.

Kas laenu saab taotleda ka maksehäiretega ettevõte?

Üldjuhul see kahjuks võimalik ei ole.

Kas mikrolaenu kasutamise otstarve on piiratud?

Ei ole. Mikrolaenul on väga lai kasutusvõimalus ning see on mõeldud kõikvõimalikeks arendustegevusteks.

Kas ettevõte saab taotleda mitut mikrolaenu?

Jah, mikrolaenu saab taotleda mitmel korral, kuid kogusumma saab olla enamasti ettevõtte ühe kuu käibe ulatuses.

Mis juhtub siis, kui ettevõte hilineb tagasimakse tegemisega?

Juhul kui laenumakse ei ole maksetähtajaks tasutud, edastame kirja teel meeldetuletuse ning teavitame ka viivise lisandumisest. Igasuguste makseraskuste korral palume kohe meiega ühendust võtta, et saaksime koos leida parima lahenduse.

Kuidas saab laenulepingut allkirjastada?

Meie edastame eeltäidetud laenulepingu, mille palume esindusõigust omaval isikul digitaalselt allkirjastada ja tagasi saata.

Millal laekub laenusumma ettevõtte kontole?

Mikrolaen kantakse ettevõtte arvelduskontole kohe, kui meile on edastatud allkirjastatud laenu- ning käendusleping.

Taotle mikrolaenu

Võta meie töötajatega ühendust personaalseks teeninduseks