Eesti väikefirmad on viimase piiri peal – kas enne saabub pankrot või päästev suvi

Finora Panga värske analüüsi kohaselt on paljudel Eesti ettevõtetel reservid otsakorral ning ellujäämine sõltub aktiivsema müügihooajani vastupidamisest.

Väikeettevõtete rahastamisele keskendunud Finora Panga värske analüüsi kohaselt on paljudel Eesti ettevõtetel reservid otsakorral ning ellujäämine sõltub aktiivsema müügihooajani vastupidamisest.

Finora Panga operatsioonide juhi Cäty Õunloo sõnul on hiljuti väikeettevõtete juhtide ja omanikega läbiviidud vestlustest ning andmete analüüsist näha, et paljude ettevõtete olukord on majandussurutise all möödunud talve lõpuks muutunud kriitiliseks.

“Võrreldes veel kvartalitaguse ajaga on väikeettevõtjate olukord muutunud märgatavalt kehvemaks. Rahastuse taotlejate seas torkab silma aktiivsete või äsja lõppenud maksehäiretega firmade suurem osakaal. Ajutised makseraskused ongi äritegevuse loomulik osa ja näiteks faktooringu teadlik kasutamine on ka professionaalne viis nende ületamiseks. Samal ajal on see selge märk, et sisemised reservid on Eesti majandusest suuremat osa moodustavates väikeettevõtetes lõppemas,” selgitas Õunloo.

Asjatundja tõi värske analüüsi põhjal ka välja, et ettevõtjate peamine pingutus on praegu suunatud kulude kokkuhoiule ja käibevahendite leidmisele.

“Ära tasub märkida Eesti väikeettevõtjate pigem head finantstarkust. Kriitilisel hetkel ei peljata mõistlikult kaasata välisrahastust näiteks väikelaenu kujul. Samas jooksva tegevuse rahastamiseks pigem välditakse finantskulude tekitamist, mis ongi pikas vaates mõistlik. Ka riske võetakse praegu väga kaalutletult,” ütles Õunloo.

Samal ajal viitab Finora Panga analüüs, et paljudes sektorites on kokkuhoidlikkus seotud ka ettevalmistustega kevadiseks ja suviseks aktiivsemaks müügihooajaks.

“Selgelt on näha trend, et valdkondades, kus tegevus on niikuinii sesoonne, ongi madalhooaeg veedetud säästurežiimil, aga just hiljuti on aktiivsus kasvanud. Üheks tugevaks indikaatoriks on suurenenud huvi nii uute projektide kui lihtsalt mahu kasvatamisele suunatud rahastusvõimaluste vastu. Tundub, et Eesti ettevõtjad on osanud oma nii-öelda lahinguid valida,” tunnustas Õunloo.

Samuti viitab analüüs ettevõtjate pigem heale arusaamisele majanduse suuremast pildist.

“Ollakse hästi kursis pankade majandusprognoosidega ning arvestatakse sellega, et aasta teine pool tuleb tõenäoliselt juba kergem. Kokkuvõttes on Eesti väikefirmade olukord praegu viimase aasta kõige raskem, samas annab ettevõtjate hoiakutes tooni põhjendatud optimism,” ütles Finora Panga operatsioonide juht.

Artikkel ilmus Postimees Majandus veebis.