Eesti väikefirmadele annavad uut lootust euribor, energiahinnad ja eratarbimine

Kuigi Eesti majandusest enamikku moodustavate väikeettevõtete makseraskused on kasvanud, valitseb ettevõtjate seas siiski optimism, milleks annavad alust euribor, energiahinnad ja eratarbimine

Kuigi Eesti majandusest enamikku moodustavate väikeettevõtete makseraskused on kasvanud, valitseb ettevõtjate seas siiski optimism, milleks annavad alust euribor, energiahinnad ja eratarbimine, viitab Finora Panga värske analüüs.

Finora Panga operatsioonide juhi Cäty Õunloo sõnul osutavad hiljuti väikeettevõtete juhtide ja omanikega läbiviidud vestlused ning andmeanalüüs, et enamikule Eesti tööinimestest palka maksvatel väikeettevõtetel on käes pimedaim aeg enne koitu.

“Selge kriisi tundemärk on see, et arvestataval hulgal ettevõtteid proovib leida välist rahastust isegi igapäevakulude katmiseks. Hooajalise ärimudeli puhul võib sildfinantseering olla tark finantsstrateegia, aga kahjuks on aina enam täheldada firmasid, kes lihtsalt loodavad, et ehk tellimused mõne kuu pärast taastuvad,” nentis Õunloo.

Samal ajal viitab Eesti väikeettevõtjate viimaste aastate edukas kriisikäitumine Finora Panga asjatundja sõnul sellele, et pankrottide lainet pole nüüdki oodata.

“OECD kogutud riikidevahelistest võrdlevatest andmetest joonistub välja, et kui koroonakriisi saabudes Eestis väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete pankrotid veidi sagenesid, siis juba 2021. aastal oli neid isegi kriisieelsest ajast vähem ja sama taset suudeti hoida edaspidigi. Näib, et pandeemias ellu jäänud firmade juhtidel on reaalsustaju paigas ning ollakse juba harjunud raskes olukorras vee peal püsima,” hindas Õunloo.

Panga operatsioonide juhi kinnitusel annab hiljutises suhtluses väikeettevõtjatega tooni mõõdukas optimism ja kuigi mõnesid vaevab käibevahendite puudus, kasutavad teised kriisi ära strateegilisteks investeeringuteks.

“Üks trend on väikefirmade poolt kinnisvara ostmine. Kuna kinnisvaras on praegu selgelt ostja turg, siis nii mõnigi stabiilse rahavooga ettevõte kasutab võimalust, et headel tingimustel kas tööruumid välja osta või hoopiski üüriärisse siseneda,” tõi Õunloo välja.

Finora Panga analüüsi kohaselt on ettevõtjate optimismil ka põhjust, sest teine poolaasta tõotab tulla väikefirmadele märksa kergem.

“Lootust annavad euribor, mis arvatavasti langeb, energiahindade stabiliseerumine ning Eestis tugevana püsinud eratarbimine,” sõnas Õunloo ja lisas, et seega leeveneb olukord esimesena tõenäoliselt jaemüügi- ja teenindussektorite ettevõtetes, kes omakorda tõmbavad kaasa äriteenuste pakkujaid.

“Aga kuna need kolm tegurit annavad hapnikku juurde majandusele tervikuna, peaks kokkuvõttes leevenema kõigi targalt tegutsevate väikefirmade olukord,” hindas Finora Panga operatsioonide juht.

Artikkel avaldati Postimees Majandus veebis.