Finora Bank ja Invega sõlmisid lepingu 18 miljonile eurole

Finora Bank ja Invega sõlmisid lepingu 18 miljonile eurole

Finora Bank sõlmis riigi finantsasutusega ’’Investeeringute ja ärigarantiide’’ (Invega) lepingu 18 miljoni eest. ”Need riigigarantiiga laenud parandavad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juurdepääsu rahastamisele” öeldakse pressiteates.

Leping sõlmiti meetme “Portfelligarantii 3” raames. Finora Bank annab selle lepingu järgi laenu väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele 18 miljoni euro eest ning “Invega” tagab 80 protsenti laenude tagasimaksmise.

Meede võimaldab pangal anda laenu parematel tingimustel, laenata rohkem vahendeid nendele projektidele, mis ilma riigigarantiita ei suudaks laenu tagasimaksmist võimalikult suures ulatuses tagada.

Programmi “Portfelligarantii 3” raames saab finantseerida krediidiliine, laene ja kapitalirenti.

Maksimaalne võimalik laenu- või liisingutehingu summa ulatub 1,875 miljoni euroni. Mõnele ärisektorile kehtivad madalamad piirid.

Näiteks autokaubaveoga tegelevatele ettevõtetele on maksimaalne laenusumma 937,5 tuhat eurot. Põllumajandussaaduste esmatootmisega tegelevate ettevõtete puhul – 234 375 eurot ning kalandus- ja vesiviljelustegevusega tegelevate ettevõtete puhul on aruande kohaselt võimalik laenu võtta kuni 281 250 eurot.