Finora on nüüd pank

Alates tänasest on Finora pank. Meile on väljastatud Euroopa Keskpanga poolt spetsiaalpanga litsents, mis võimaldab lisaks seni pakutud finantsteenustele hakata kaasama hoiuseid.

Alates tänasest on Finora pank. Meile on väljastatud Euroopa Keskpanga poolt spetsiaalpanga litsents, mis võimaldab lisaks seni pakutud finantsteenustele hakata kaasama hoiuseid. Finora Panga fookus on jätkuvalt väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele laenutoodete pakkumine, nüüd saame seda teha senisest suuremas mahus ning parematel tingimustel.

Finora on kasvanud oluliseks finantsteenuste partneriks sadadele ettevõtjatele, peamiselt väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. Panganduslitsentsi saamine tähendab, et Finora on täitnud pangaks saamise ranged nõuded ja valmis tegema oma arengus märgilise hüppe.

Finora üks asutaja ning juhatuse esimees Andrus Alber selgitas: „Lihtsast krediidiandjast krediidiasutuseks ehk pangaks arenemine ja hoiuste kaasamine, on oodatud samm laenude andmiseks vajalike vahendite kättesaadavuse ja intressitasemete parandamiseks. See tähendab, et saame oma peamisele kliendigrupile, väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, senisest oluliselt suuremas mahus ja parematel tingimustel laenu ning muid krediidivõimalusi pakkuda.“

Finora pank plaanib kaasata hoiuseid väga konkurentsivõimelistel tingimustel, tootlusega, mis oleks palju atraktiivsem kui suurpankade pakutav,“ lisas Alber.

Finora Pank alustab tegevust uuel kvaliteedi- ning kasvutasemel. Pangaks saamine on olnud meie strateegia aluseks alates ettevõtte loomisest, teoks sai see pidevalt tugevneva kliendikoostöö ja kogemuste kasvamise tagajärjel. Keskendume nüüd sellele, et saada väikese ja keskmise suurusega ettevõtete, ettevõtjate ja loomevaldkonna juhtivaks finantspartneriks. Seal on meie fookus ja kompetents. Tunneme selle segmendi klientide vajadusi ja väljakutseid ning näeme seal Finoral suurt potentsiaali,“ ütles nõukogu esimees Veikko Maripuu ja lisas: „Esmalt jätkame tegevuse laiendamist Eestis ja Leedus. Konkreetselt muid turge ei ole plaanis täna nimetada, kuid sarnaste kliendirühmade ebapiisav juurdepääs laenuvõimalustele ja sobivatele pangateenustele koos meie kasvava kontaktibaasiga mitmetel teistel Euroopa turgudel tähendab, et panga juhtkond saab vajadusel geograafia laiendamiseks igakülgse strateegilise toetuse.

Nüüd, mil Finoral on pangalitsents käes, algavad praktilised ettevalmistused hoiuste kaasamiseks ja pangana tegutsemise alustamiseks. Seniks jätkab Finora igapäevast laenutegevust ja klientide teenindamist nii Eestis kui Leedus. Kuupäev, millal Finora hoiuseid vastu võtma hakkab, teatatakse lähitulevikus.

Otsuste langetamine Finora pangas toimub nii Eestis kui Leedus kohapeal, kuna kohalikud meeskonnad tunnevad oma turu ettevõtjate vajadusi kõige paremini.

Spetsiaalpanga litsents võimaldab osutada kõiki pangateenuseid peale investeerimisnõustamise ja investeerimistoodete vahendamise kogu Euroopa Majanduspiirkonnas.

Litsents väljastati AS Finora Capitali tütarettevõttele Leedus, Finora Kreditas UAB-le.