Kuidas saab Eesti väikeettevõtja ChatGPT abil majanduskriisist rikkamana välja tulla?

Aasta aega ettevõtjate jaoks saadaval olnud ChatGPT kohta saab praeguseks nentida, et kuigi see ei hakka eestikeelses äris lähiajal töötajaid asendama, võimaldab see tööviljakust ja müügitempot oluliselt tõsta.

Aasta aega ettevõtjate jaoks saadaval olnud ChatGPT kohta saab praeguseks nentida, et kuigi see ei hakka eestikeelses äris lähiajal töötajaid asendama, võimaldab see tööviljakust ja müügitempot oluliselt tõsta ning on seega oluline abivahend majanduskriisist läbitulekuks, soovitab Finora Panga juhatuse liige Kristi Hõrrak.

Juba peaaegu aasta aega on räägitud, kuidas uuele tasemele jõudnud tehisintellekt, mille tuntuim esindaja on juturobot ChatGPT, muudab kohe-kohe kogu majandust. Siiski, nagu kõigi uute tehnoloogiliste lahendustega, on esialgne õhin nüüdseks pisut vaibunud.

Samuti, arutades ChatGPT mõju ettevõtlusele, on enamasti toodud näiteid rahvusvaheliste suurfirmade või iduettevõtete kohta. Neil on aga vähe ühist tavaliste Eesti ettevõtete igapäevatööga. Kas ChatGPT-st on tüüpilisele Eesti ettevõtjale kasu või on tegu lihtsalt moeröögatusega?

Kahtlemata on ChatGPT ja teised sarnased lahendused digitaalsete tööriistade täiesti uus tase. Finora Panga analüütikud on jälginud ChatGPT arenguid ja kasutuselevõttu ennekõike väikeste ja keskmise suurusega mitte-ingliskeelsete ettevõtete perspektiivist. Nüüd, kui esialgne entusiasm ja ka esmased pettumused on läbi käidud, on paras aeg hakata tegema vahekokkuvõtteid.

Kuidas saavad Eesti ettevõtjad, sealhulgas ka vaid paari või kümmekonna töötajaga mikro- ja väikeettevõtjad, selliseid juturoboteid reaalselt kasutada, et aega ja raha säästa ning müüki tõsta? Millised praktikad on end Eestis päriselt tõestanud?

Aga ka, millised ettekujutused on osutunud liiga optimistlikeks? Millised ingliskeelsest veebist leitavad käibetõed ChatGPT kohta eestikeelses ärikeskkonnas pigem ei kehti?

Ehk siis, kuidas saab Eesti ettevõtja kasutada ChatGPT-d, et käimasolevast kriisist tugevamana välja tulla? Toon välja kolm valdkonda, kus ChatGPT-st on ka väikeettevõtte tasemel Eesti oludes kasu, samuti mõned tegevused, kus Eesti turul ja eesti keeles tegutsedes hetkel veel tehistaibule loota ei saa.

Juhtimisotsused – tehistaip teab kõigest palju ja ei lobise

Kõige lihtsam on ChatGPT-d kasutada lihtsalt “targa mehena taskus”. Kuna seda on treenitud sisuliselt kogu interneti andmete põhjal, teeb tehistaip kõiges, mis puudutab otsustamiseks vajaliku info otsimist ja kokkuvõtmist, silmad ette igale assistendile ning paraku ka suuremale osale ärikonsultantidest. Kindlasti tuleks kasutada tasulist (aga odavat) GPT-4 versiooni ning igas korralduses (prompt) käskida viia läbi uus veebiotsing ning võtta arvesse kõige uuemat informatsiooni.

Ka eesti keeles ja väikeettevõtja tüüpiliste juhtimisküsimustega tasub probleeme, ideid ja otsuste variante ChatGPT käest läbi lasta, küsida vabas vormis nõu, lasta otsida plaanidest nõrku kohti, kaardistada võimalusi ja pakkuda alternatiive.

Liiga tihti peavad juhid kõige olulisemate otsuste eel paraku nõu ainult iseendaga või siis äripartneriga. Mõistlik oleks kaasata ka tehistaip, kes suudab sekundiga läbi töötada rohkem vastava teema infot kui inimene nädalatega, ning on sealjuures täiesti diskreetne. ChatGPT-ga saab arutada ka asju, mida parasjagu kolleegi või äripartneriga pigem mitte.

Konkreetselt saab ChatGPT-lt küsida infot ja soovitusi näiteks finantsplaneerimiseks või turundusstrateegia loomiseks. Tehistaibul saab lasta anda ülevaade, kuidas näevad maailma parimad analüütikud ette sulle oluliste sektorite lähitulevikku ja laiemaid majandustrende. ChatGPT saab hästi hakkama riskianalüüsiga ning oskab üldjuhul anda adekvaatset personalijuhtimise alast nõu.

Sisekommunikatsioon ehk asjade maakeeli äraseletamine

Väga soovitatav on kasutada ja julgustada kogu ettevõtet kasutama ChatGPT-d selleks, et erinevate valdkondade nišiteemasid organisatsiooni sees paremini selgitada. Et näiteks müügiinimesed saaks elulisemalt aru tootest ja tehnoloogiast või ka vastupidi, tehnikud kliendist ja turundusest.

ChatGPT-d saab hästi kasutada ka kogu organisatsiooni finantskirjaoskuse parandamiseks. Finantsjuht või raamatupidaja saab selle abil niiöelda inimkeeli ära seletada, mis on raamatupidamislike nõuete taga, kuidas täita aruandeid ja kuidas üldiselt teha nii, et näiteks tiimi finantsarvestus võtaks põhitegevuse kõrvalt vähem aega ja vaeva.

Turundus ja müük – tehistaip kirjutab hästi ning oskab keeli

Märkimisväärne osa väikeettevõtja ajast kulub e-kirjade koostamisele, sealhulgas mahukatele kliendipäringutele vastamisele. Selge see, et kiri peab lisaks tuuminfole ja numbritele olema ka korrektne ja jätma hea mulje, mis aga võtab teinekord ebaproportsionaalselt palju aega.

Sellise sõnastamise-vormistamisega saab ChatGPT ka eesti keeles pigem hästi hakkama. Tehistaibule saab ette anda copy-paste juhised, milline vastus peab olema, ning sisupunktid, näiteks hinna, tarneaja ja toote saadavuse. Paari sekundiga kirjutab ChatGPT valmis korrektse kirja, mille jaoks endal kulunuks võib-olla veerand tundi.

Sel moel saab ChatGPT-d kasutada nii müügikirjade koostamisel, klientidele vastamisel kui ametiasutustega suhtlemisel. Sealjuures koostab ChatGPT kirja vajadusel täiesti heas ja loomulikus inglise keeles, mille puhul Eesti ettevõtja ajavõit on veelgi suurem.

Samuti teeb ChatGPT ka eesti keeles heal tasemel ära enamiku tekstide kirjutamise tööst, mille jaoks on seni tulnud palgata reklaamiagentuuri copywriter või mida on ettevõtte töötajad pidanud tüütu lisakohustusena ise tegema. Tehistaip suudab juhiste ja vastava sisuinfo põhjal hetkega kokku panna näiteks tootekirjeldusi, kodulehe müügitekste, blogipostitusi või uudiskirja pealkirju.

Ka otsimootoritele optimeerimine (SEO, Search Engine Optimisation) ehk kodulehe sõnastamine nii, et see Google’is hästi välja tuleks, on nüüd baastasemel täiesti tasuta kõigile kättesaadav. ChatGPT-le saab anda ette kodulehele mineva teksti ning anda korralduse optimeerida seda otsimootorite jaoks soovitud märksõna järgi.

Mida tehistaip eesti keeles veel ei oska


Samal ajal tuleb nentida, et paljut, millega seoses ChatGPT on pälvinud kohati kõige rohkem tähelepanu, see eesti keeles siiski teha ei oska. Näiteks ei ole ChatGPT endiselt usaldusväärne eestikeelsete automaatvastuste koostamisel ega muudes klienditoe funktsioonides. Nagu öeldud, seda saab kasutada, et päringuvastuseid kiiremini ja kergemini koostada, aga eestikeelses suhtluses peab otsustajaks olema siiski inimene.

Samuti pigem ei saa ChatGPT-d veel usaldada eestikeelseid kliendikommentaare või -tagasisidet analüüsima ja kokku võtma. Küll aga, nagu toodud, saab vastavat analüüsi tegev töötaja kasutada ChatGPT-d, et tulemusi teiste tiimi liikmete jaoks paremini lahti mõtestada.

Tark masin ei asenda inimest, vaid võimendab teda

Seega ChatGPT annab Eesti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juhtidele ning töötajatele praeguse seisuga ennekõike ajavõitu. Juhtide jaoks koondab tehistaip hetkega strateegilist infot ja ekspertide arvamusi, mille ise otsimine võtaks nädalaid või jääks olulised infokillud üldse leidmata.

Tekstidega töötavad spetsialistid saavad aga teha sama ajaga kohati ilmselt mitu korda rohkem ära. Selgem koduleht, parem SEO ja ladusam muuhulgas ka ingliskeelne kirjavahetus tähendab ka eeldusi tõhusamaks müügiks.

Erinevalt ingliskeelsest maailmast ei luba ChatGPT Eestis (veel) töökohti tehistaibuga asendada. Küll aga on uus reaalsus see, et juht võib mitmete rollide puhul koolitada töötajaid ChatGPT-d kasutama ning nõuda seejärel täiesti õigustatult sama tööajaga rohkem tulemusi.

Promptimine on uus kirjaoskus

Kahtlemata avavad ChatGPT ja teised sarnased tööriistad pidevalt arenedes ja inimeste nendega harjudes veel uusi võimalusi. Oleme tehistaibu igapäevatöös kasutuselevõtu teekonnal alles alguses. Läbivalt tuleb meeles pidada, et kõike, mida ChatGPT kirjutab, tuleb endiselt lugeda kriitiliselt ja nentida, et ka see äärmiselt võimekas masin teeb vigu. Nagu ka iga inimene. Tegu on abilise ja tööriistaga, aga otsuste eest vastutab igaüks ise.

Samal ajal on ChatGPT esimene aasta selgeks teinud, et kontoritöötajalt oodatavate baasoskuste hulka on lisandunud tehistaibule läbimõeldud käskluste andmine ehk promptimine. Tegu on samasuguse arenguga, nagu kunagi oli Exceli või PowerPointi kasutuselevõtt või kümmekonna aasta eest töösuhtluse aegamisi laienemine erinevatesse nutiseadmetesse.

Täiesti kindlasti saab ka Eesti väikeettevõtete puhul öelda, et organisatsioonid, kus omandatakse promptimise oskused kiiremini ja sisulisemalt, saavad tugeva eelise.

Finora Panga kliendiuuringud viitavad, et mitmetes sektorites on kriisiaeg paindlikele ja kiiresti tegutsevatele väikefirmadele juba praegu ka võimaluste aken. Kokkuvõttes võib nentida, et tehistaibust toetatud juhtimisotsused ning senisest parimas mõttes agressiivsem (rahvusvaheline) turundus on kindlasti üks viis, kuidas kriisist edukamalt läbi tulla.

Artikkel ilmus Äripäeva veebilehel.