Faktooring – kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem

Finora Panga faktooring aitab arvete eest raha kiiremini kätte saada ning võimaldab praegusel keerulisel ajal nii väikeseid kui ka keskmise suurusega ettevõtteid aidata.

Faktooring – kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem

Hiljuti ilmus Äripäevas artikkel teemal, et kasumis ettevõtted maksavad arveid keskmiselt päev pärast maksetähtaega. Kahjumis ettevõtted aga keskmiselt kolmepäevase hilinemisega. Samas ettevõtted, kellel on inkassonõudeid või maksuvõlg, hilinevad maksmisega keskmiselt 14 päeva.

Mainitud kirjatükk ajendas meid lähemalt tutvustama Finora Panga suurepärast toodet faktooring, mis aitab arvete eest raha kiiremini kätte saada ning võimaldab praegusel keerulisel ajal nii väikeseid kui ka keskmise suurusega ettevõtteid aidata.

Kuidas faktooring sinu ettevõtet aitab?

Lihtsalt selgitatuna on tegemist teenusega, mille käigus loovutatakse pangale ettevõtte tasumata müügiarved, mille maksetähtaeg ei ole veel saabunud. Pank maksab Müüjale raha kohe välja ja „ootab” Müüja eest laekumata arvete maksetähtaega.

Faktooring on hea instrument ettevõtte kiire rahavoo ja parema likviidsuse tagamiseks. Lisaks võimaldab arvete müümine laekumata rahast tekkivat stressi oluliselt vähendada. Sinu ettevõttel tekib suurem likviidsus ja parem kontroll rahavoogude planeerimise üle. See omakorda aitab ettevõttel kiiremini kasvada ja laieneda.

Loomulikult aitab arvete müük müügiarvete haldusele kuluvat aega säästa. Lisaks on faktooring omamoodi müügitehniline abimees, mistõttu saad Klientidele paremaid maksetingimusi – näiteks pikemaid maksetähtaegu – pakkuda. Ning see annab ettevõttele korraliku konkurentsieelise.

Oleme oma Klientidelt saanud tagasisidet, et nad kasutavad faktooringut mitte ainult raha kiiremaks kätte saamiseks, vaid ka turvatunde tekitamiseks, mis on praeguses keerulises majandusolukorras eriti oluline.

Näiteks kui Müüja on ise mõnele suurele peatöövõtjale alltöövõtjaks, on oht, et nö suurem võib probleemide korral väikesest jõuga üle astuda. Sellisel juhul kasutataksegi panga faktooringut – kuna teatakse, et pangaga hoitakse igal juhul häid suhteid ning sellisel juhul ei teki ka Müüjal arvete eest raha kätte saamisega probleeme.

Finora faktooringulepingu tingimused

Finora faktooringutoode on vajaduspõhine, mis tähendab seda, et puudub kõikide arvete faktoorimise kohustus. Klient saab ise vastavalt vajadusele otsustada, millised arved edastatakse faktooringusse ja millised mitte.

Lisaks puuduvad igasugused lisakulud, ehk et limiidi mitte kasutamise korral puuduvad ka jooksvad väljaminekud. Ainukeseks lepinguga kaasnevaks kuluks on intress, mida koguneb vaid selle summa pealt, mis reaalselt Müüja pangakontole laekub (ja seda laekumise hetkest kuni Ostja poolse arve tasumiseni).

Samuti ei ole meil eraldi arvete menetlustasusid, lepingutasu, meeldetuletuste edastamise tasu ega muid varjatuid või nähtavaid kulusid.

Küll aga on Finora üheks prioriteediks oma Kliendi õiguste eest seismine, mh aitame Ostjal maksetähtaega meeles pidada.

Jälgime pidevalt Ostja maksekäitumist ning anname hea meelega oma Klientidele julgustavaid või hoiatavaid signaale, kui Ostjate majanduslik seis peaks muutuma, mõne teise lepingu osas on tekkinud võlgnevused või märkame mingeid muid ohustavaid märke!

Omavaheline avatud suhtlus on edu aluseks

Ootame oma Klientidelt alati avatud ja ausat suhtlemist, sest vaid nii saame leida nende heaolu silmas pidades soodsaimad lahendused. Kuna suhtlus on kahepoolne mõtete vahetus, siis otseloomulikult pakume ka ise oma Klientidele seda, mida ootame neilt. Ühiselt avameelselt ning avatult kommunikeerides jõuame alati parimate tulemusteni.

Kui Ostja osutub maksevõimetuks, jääb tasumise kohustus siiski Müüjale kuna Finora pakutav faktooring on regressiga, mis tähendab seda, et arve Ostja poolse mitte tasumise korral on Faktooril õigus nõue Müüjale tagasi loovutada.

Siin tahame aga rõhutada, et selliste kaasuste puhul on meie eesmärgiks alati leida kõikidele osapooltele sobivaim lahendus.

Need ei ole pelgalt sõnad vaid lubame, et päriselt pingutame selle nimel, et halvast olukorrast saaks võimalikult hea. Lahenduseks võib olla maksegraafik või muu kokkulepe. Milline saab olema kokkuleppe sisu, selgub juba ühise kommunikatsiooni ja hea suhtluse tulemusel. Seega ärge kartke hätta jäädes meiega ühendust võtta. Oleme siin, et teile tuge pakkuda!

Finora Panga eelised teiste faktooringu pakkujatega võrreldes

 • lepingu sõlmimise tasu: 0€
 • faktooringu limiidi kehtestamise tasu: 0€
 • igakuine teenustasu: 0€
 • avansimäär: üldjuhul 85%
 • maksetähtaeg: kuni 90 päeva
 • puuduvad pikaajalised siduvad lepingud
 • teeme ülekanded kiiresti
 • puuduvad valdkondade eelistused
 • anname kiired vastused
 • pakume parimat klienditeenindust
 • Finora on üks vähestest faktooringu pakkujatest, kes ei nõua täna käendust

Lepingu saame sõlmida küll vaid Eestis ja Leedus registreeritud ettevõttega, kuid kui sinu Klientide seas on rahvusvahelisi ettevõtteid, siis Finora faktooringu puhul see takistuseks ei ole – Finora vaatab alati igale põnevale projektile hea meelega otsa.

Finora faktooring on kiire!

Meie protsessid pangana on tänaseks küll veidi muutunud, kuid endiselt ei võta meie otsused aega nädalaid ning kiire tegutsemise ning kommunikatsiooni tulemusel võib teekond esialgsest taotlusest reaalse väljamakseni kesta vaid 24 tundi. Kui juba oled meie Klient, siis jõuab uute arvete eest raha sinu kontole üldjuhul vaid paari tunniga (sageli isegi minutitega).

Faktooring aitab igas suuruses ja valdkonnas tegutsevaid ettevõtteid

Väikestes ettevõtetes on kindla kliendibaasi ja turupositsiooni välja töötamiseks Kliendi usaldus ja likviidsus üks olulisimaid nüansse. Samas keskmise suurusega ettevõtted peavad arvestama ka uute riskidega, mida antud teenus paljuski vähendab.

Kuna suuremates ettevõtetes ulatuvad arved tihtipeale kõrgetesse summadesse, on ka seal raha võimalikult kiire kättesaamine ettevõtte arenguks kriitilise tähtsusega.

Lisaks on faktooring suurepärane abivahend ettevõtetele, kelle tegevus on pigem hooajaline ning kes näevad tihedamaid ja suuremaid tehinguid peamiselt kindlal ajal aastas. Siis on eriti oluline, et antud perioodil likviidsus, vaatamata paljudele tehingutele, säiliks.  

Siinkohal „päästab päeva“ Finora faktooringu paindlikkus, mis nagu juba rõhutasime on vajaduspõhine ning kogukulud kaasnevad vaid reaalselt pangakontole laekuva summa pealt. Ehk, seni kuni limiit kasutust ei leia, näiteks hooajavälisel ajal, ei kaasne ettevõttele ka mingisuguseid kulusid!

Meie portfell on kirju – oleme rahastanud nii 600 000 ja enamagi euro väärtuses arveid, aga ka neid, mis jäävad alla paari tuhande euro. Kokku oleme alates 2018. aastast finantseerinud juba üle 100 miljoni eest arveid.

Populaarseimad valdkonnad on ehitus ning hulgi- ja jaekaubandus, aga ka näiteks mäetööstus, töötlev tööstus, tootmine, transporditeenused ja muud abitegevused ja vahendamine.

Igal juhul võta meiega julgelt ühendust, vaatame su müügiarvetele koos otsa ja lahendame ettevõtete ühe peamise probleemi – laekumata müügiarved!