Arved arukalt rahaks!

 • Kiire ja lihtne viis käibekapitali suurendamiseks
 • Maksetähtaja ootamise asemel raha kohe kätte
 • Suurem kontroll rahavoogude planeerimisel
Täida faktooringu taotlus

Üldine informatsioon

Mis on faktooring?

Faktooringu kasutamine võimaldab kaotada pikad maksetähtajad ning muuta arved otse rahaks. Müügiarvete rahastamine vabastab laekumata arvete all kinni seisva raha, mida saab omakorda kasutada ettevõtte arendamiseks.

Tegeleda ettevõtlusega on innustav ning motiveeriv. Väikeettevõtjate edu sõltub suuresti nende klientide maksekäitumisest ning konkurentsis püsimise nimel tuleb tihtipeale koostööd teha suurte edasimüüjatega. Sellisest koostöövormist kasvab suur tulu, kuid sellega kaasnevad ka omad riskid – väga pikad maksetähtajad. Tänu sellele esineb väikeettevõtjal aegu, mil edu võib asenduda raskemate perioodidega, sest arve laekumine võib venida rohkem kui kuu pikkuseks ning mõistlikke finantslahendusi napib. Finora soovib pakkuda oma klientidele paindlikke ja soodsaid rahastusvõimalusi. Üheks nendest on faktooring, mis on saavutanud maailmas suure populaarsuse ja seda just väikeettevõtjate seas.

Miks valida faktooring?

 • Kiire ja lihtne rahastamine
 • Paraneb ettevõtte likviidsus, vabastatakse ettevõtte käibevahendid
 • Rahavoogude planeerimine on lihtsam
 • Võimaldab pakkuda klientidele pikemat maksetähtaega
 • Tagatiseks on üldjuhul finantseeritav arve ja lisatagatist ei nõuta (erinevalt laenust, mille puhul on enamasti vajalik tagatis)
 • Suurendab kontrolli ostjate üle, parandades nende maksedistsipliini ning vähendades makseriski

Mida Finora faktooring endas hõlmab?

 • Arvete finantseerimist
 • Arvete haldamist
 • Ostjate krediidiriski hindamist
 • Laekumiste kogumist ja nende edasikandmist müüjale
 • Ostjatele meeldetuletuskirjade saatmist maksetega hilinemise korral
 • Ostjate kohta tagasiside andmist
 • Ebatõenäoliselt laekuvate arvetega seotud makseriski minimeerimist
 • Suhtlemist inkassofirmadega ning võlgade sissenõudmist ostjatelt, juhul kui selleks on pooltevaheline kokkulepe

Protsess

SAMM 1

Müüge kaup või osutage teenus oma kliendile.
Klient peab olema kauba või teenuse kätte saanud.

SAMM 2

Saatke allkirjastatud arve Finorale.
Arve peab olema Finora viitega ning allkirjastatud nii müüja kui ostja poolt.

SAMM 3

Maksame juba samal päeval välja kuni 85% arvest.
Kui arve on korrektselt koostatud, siis tasume kohe avansimakse.

SAMM 4

Arve laekumisel teeme lõpumakse.
Ostja tasub arve Finora kontole. Peale intressikulu tasaarveldamist maksame välja reservi.

Hinnakiri ja tingimused

FAKTOORINGULEPINGU SÕLMIMISE JA/VÕI PIKENDAMISE TASU:
alates 1,5% limiidist (vähemalt 500 €)
FAKTOORINGULEPINGU TINGIMUSTE MUUTMINE:
alates 1,5% limiidist
ARVE KÄSITLUSTASU:
0€
OSTJA LISAMINE/TINGIMUSTE MUUTMINE:
Määratakse iga projekti puhul eraldi
FAKTOORINGU INTRESSIMÄÄR:
määratakse iga ostja puhul eraldi
FAKTOORINGUAVANSI MÄÄR:
määratakse iga ostja puhul eraldi, üldjuhul kuni 85%
MAKSIMAALNE LUBATUD MAKSETÄHTAEG:
90 päeva
* Müüja tasub kõik faktooringulepingu täitmisega seonduvad kulud. Kõigi alla 3 000€ jäävate arvete puhul rakendub lisaks ostjale määratud intressimäärale ka lisaintress 0,5% arve kohta, minimaalne intressikulu ühe arve kohta on 100€.

Korduma kippuvad küsimused

Mis on faktooring?

Faktooring on mõeldud ettevõtte kiire rahavoo ning parema likviidsuse tagamiseks. Te saate tarnitud kauba või osutatud teenuse eest raha kohe kätte ja ei pea ootama arve tasumise tähtaega.

Kellele on faktooring mõeldud?

Faktooring ehk arvete rahastamine on mõeldud ettevõttele, kes vajab rohkem käibevahendeid ja ei taha oma raha pikkade maksetähtaegade tõttu oodata.

Kuidas toimib faktooring?

Ettevõte müüb kaupu või teenuseid, mille müügiarve koos muu dokumentatsiooniga saadetakse meile ja ostjale. Meie maksame arve maksumusest enamuse ettevõttele kohe välja. Arve tähtaja saabudes tasub ostja arve maksumuse meile, mille järel tasume meie kauba või teenuse müünud ettevõttele ülejäänud arve summa, millest on maha arvatud faktooringuga seotud tasud.

Mille poolest erineb faktooring arvete ostust?

Faktooring on mõeldud ettevõttele, kel väiksemates summades müügiarvete hulk ja rahastuse vajadus on järjepidev. Arvete ost on aga mõeldud ettevõttele, kes vajab rahastust üksikutele suuremates summades müügiarvetele.

Kui palju finantseeritavast arvest raha kätte saab?

Faktooringu puhul maksame üldjuhul müügiarve summast välja kohe kuni 85%.

Kas ma pean kõik oma arved teile saatma või saan ka üksikuid arveid rahastada?

Teil on täielik vabadus ise valida, milliseid arveid ja millal te meile loovutada soovite. Te ei pea saatma meile kõiki oma arveid.

Kas ehitussektorile võimaldatakse faktooringut?

Meie Finoras rahastame ka ehitussektori müügiarveid.

Kas alles alustanud või väikene ettevõte saab faktooringut kasutada?

Faktooringlepingut saavad sõlmida kõik ettevõtted, nii alustavad, väikesed kui ka keskmise suurusega ettevõtted.

Kuidas saab infot finantseeritud arvete kohta?

Kogu arveldusinfot saab jälgida meie iseteenindusportaalis. Vajadusel nõustab teid haldur.

Mis saab siis, kui ma loovutan arve teile, aga ostja ei tasu arvet õigeks ajaks?

Teie ei pea selle pärast muretsema, sest selliste olukordadega tegeleme meie.

Kas te rahastate ka arveid, mille maksetähtaeg on juba möödas?

Ei. Me rahastame ainult neid arveid, mille maksetähtaeg ei ole veel saabunud.

Milliseid arveid te rahastate?

Finora rahastab müügiarveid, mille maksetähtaeg ei ole veel saabunud.

Kas te rahastate ka välisriikidesse esitatud arveid ehk ekspordiarveid?

Me pakume oma teenust eelkõige Eestis ja Leedus, kuid oleme valmis rahastama ka muude Euroopa Liidu riikide müügiarveid.

Kui kiiresti ma saan oma arvete eest raha kätte?

Me kanname Teile raha üle 24h jooksul, kuid üldiselt teostame avansimakse kohe, kui arve saabub.

Kas ma saan soovi korral lepingu päevapealt lõpetada ning palju see maksab?

Te võite lepingu lõpetada igal ajal, millal seda õigeks peate. Lepingu lõpetamisega ei kaasne teile mingeid täiendavaid rahalisi kohustusi.

Mis on ostuarvete faktooring?

Teie ettevõtte poolt tarnijatele väljastatud arvete rahastamine.

Kellele on ostuarvete faktooring mõeldud?

Ostuarvete faktooring on mõeldud ettevõttele, kes soovib arvete tasumiseks saada rohkem aega ehk pikemaid maksetähtaegasid. Ostuarvete faktooringu abil on ettevõttel võimalus tellida kaupa suuremas koguses ehk parema hinnaga ning tänu pikemale maksetähtajale tasuda arve müügist saadud tulu eest.

Kuidas toimib ostuarvete faktooring?

Leping sõlmitakse ostjaga ning müüjaid eraldi ei analüüsita. Ostja ostab kauba või teenuse ning edastab selle eest koostatud arve. Arveid finantseeritakse limiidi ulatuses ehk tasutakse müüjale kohe 100% arvest. Peale arve laekumist arvestatakse kogunenud intressid (vastavalt tasumise perioodile) ning edastatakse ostjale kuluarve.

Taotle faktooringut

Võta meie töötajatega ühendust personaalseks teeninduseks