Kuidas maandada riske

Enne kauba müümist või teenuse osutamist tasub kontrollida uue partneri maksevõimet.

Kindlasti tasub igal väikesel ja keskmise suurusega ettevõttel kaaluda faktooringut, mis vabastab ettevõtja võlgnike tagaajamise murest ja võimaldab keskenduda oluliselt meeldivamatele tegevustele.

Kuidas maandada riske

„Suurim risk on riski mitte võtta.”
„Kes ei riski, see šampanjat ei joo.”
„Kui ei riski, pole edu loota; kui oled alati üliettevaatlik, ei ole elu üldse elamist väärt.”

Tarkade tsitaatide taha riskimise õigustamine ei jää. Ajaloos on pea iga suurmees riskide kohta midagi tabavat öeldnud. Kõige olulisem ja tihti alahinnatud riske puudutav mõte tuleb aga Richard Bransonilt:

„Enne kui riskid, pead teadma, millega riskid, ning riske vähendama, nii palju kui võimalik.”

Täpselt nii.

Risk on nagu elukaaslane – kui armud õigesse inimesse, ootab sind õnnelik elu, kui annad kirele aga süvenemata ja liiga kiiresti järele, on pahandused nobedad tulema. Riske tuleb tunda ja igal võimalusel maandada.

Sõda ja hinnatõus on tänaseks paljud ettevõtted finantsraskustesse paisanud ja sinu jaoks võib see makseviivitusi tähendada. Enne uue partneriga koostöö alustamist on oluline veenduda, et ta on suuteline arveid tähtajaks tasuma. Kuidas vältida potentsiaalselt hilinevaid võlglasi?

Võlgnike kontroll

Enne kauba müümist või teenuse osutamist tasub kontrollida uue partneri maksevõimet. Seda saab teha erinevate taust- ja võlainfot pakkuvate portaalide abil (e-Krediidiinfo, Äripäeva Infopank, Taust.ee, Teatmik jne).

Ettevõtet hinnates tasub kontrollida selliseid näitajaid nagu

Tasumata maksuvõlad
Ettevõtete vahelised võlad
Inkassovõlad
Ettevõtte finantstaust

Lisaks peaks sinu ettevõttel olema võimalikult lihtne protseduur järelmaksude aktsepteeritavuse ja järelmaksu summa suuruse määramise kohta. Mitmel eelnevalt nimetatud portaalil on olemas funktsioon, mis kuvab vastava ettevõtte krediidihinnangut ja -limiiti.

Rahvusvahelised andmebaasid

Enne koostööd uue rahvusvahelise kliendiga on tema aususe ja maksevõime kontroll veelgi kriitilisema tähtsusega. Iga ettevõtte kohta leiab infot vastava riigi äriregistrist. Info hilinenud maksete ja maksuvõlgade kohta annab hea ülevaate ettevõtte maksedistsipliinist. Samuti on oluline kontrollida ettevõtte turvalisust rahapesu seisukohalt ja veenduda, ega ettevõte ja temaga seotud isikud pole sanktsioonide nimekirja kantud.

Väljatöötatud võlgnikekontrolli mehhanism

Kui klient hakkab arve tasumisega hiljaks jääma, on tähtis probleemiga tegeleda ja võla sissenõudmiseks samme astuda. Esimestel hilinetud päevadel on soovitatav kliendiga ühendust võtta (telefoni või e-kirja teel), et saada aru hilinemise põhjusest ja võimalik uus tähtaeg kokku leppida.

Kui makse hilineb pikemalt, on mõistlik järk-järgult mõista anda, et viivitamise korral tehakse võlglase kohta avalikesse andmebaasidesse märge. Kui klient jääb pidevalt hiljaks või pole kättesaadav, tuleb inkassofirmade poole pöördumist kaaluda.

Võlgniku kindlustus

Suurte müügisummade ja pikkade maksetähtaegadega hulgimüügifirmadele on riskidega toimetulekuks aga parim lahendus võlgniku makseriski kindlustamine. Kindlustusseltsid eelistavad kindlustada suure müügikäibega rahvusvahelisi ettevõtteid.

Faktooring

Kindlasti tasub igal väikesel ja keskmise suurusega ettevõttel kaaluda faktooringut, mis vabastab ettevõtja võlgnike tagaajamise murest ja võimaldab keskenduda oluliselt meeldivamatele tegevustele.

Faktooringufirmad on krediidikontrolli eksperdid ning Finora teeb oma klientide nimel teadlikke ja asjatundlikke krediidiotsuseid, mis vähendavad omakorda oluliselt võlgade tekitatud kahjusid.

Me pakume faktooringut eelkõige Eestis ja Leedus, kuid oleme sõlminud mitmeid lepinguid, kus ostjateks on ka ettevõtted teistest Euroopa Liidu riikidest. Kui vajad faktooringut, siis anna endast märku – Finora vaatab alati igale põnevale projektile hea meelega otsa.