Laen alustavale ettevõttele

Ettevõtlus on pahatihti nokk-kinni-saba-lahti mäng. Kõik teavad, et oma äri loomisest on parem ainult oma äri loomine. Kuid selleks, et oma äri luua, on vaja kapitali.  

Kust tuleb kapital? Eks ikka oma ärist, vastatakse enamasti.  

Või pangast. Selle ainsa murega, et laenu saamiseks peab sul olema… oma äri. Ja mitte lihtsalt äri, vaid aastaid tegutsenud äri. Ja mitte lihtsalt tegutsenud, vaid edukalt tegutsenud. Nokk kinni, saba lahti.  

Mida teha aga siis, kui sul on hea idee ja tugev visioon selle elluviimiseks, kuid puuduvad nii kapital kui tuttav pankur? Või oled suutnud oma ettevõtte üles ehitada, ent vajad kasvamiseks lisasüsti? 

Finoral on ettepanek – saame tuttavaks! Nii tekib sulle nii tuttav pankur kui ka kapital, kui äriplaan ja mõtted selle teostamiseks elujõulised tunduvad. Oleme aastaid sadade väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete arengule kaasa aidanud ning rõõmustaksime võimaluse üle ka sinu eduloos rolli mängida. 

Finora pakub laenu alustavale ettevõttele 

Finora laen alustavale ettevõttele võimaldab sul katta ettevõtte loomisega seotud kulusid: 

 • ettevõtte osakapitali sissemakse
 • ruumide rentimine 
 • tehnika soetamine 
 • laovarude soetamine 
 • töötajate palkamine 
 • kodulehe loomine 
 • põhivara soetamine ja nii edasi 

Ettevõtte varasid (ehk bilansi aktiva poolt) finantseeritakse omanike (bilansi passiva poole omakapitali osa) ja laenuandjate (bilansi passiva poole kohustuste osa) kaudu. Iga vara peab olema millegi arvelt finantseeritud, muidu bilanss ei klapi. 

Finantseerimist vajavad ettevõtte kõik varad. Paraku ei teeni alles alustav ettevõte nii palju kasumit, et kõiki kriitilisi kulusid selle arvelt katta. 

Käibekapitali finantseerimine 

ui põhivara soetamiseks vajamineva kapitali loogika on alustavale ettevõtjale enamasti mõistetav, siis käibekapitali rahastamine on veidi keerulisem kontseptsioon. Ometi on sellest arusaamine täpselt sama oluline. 

Ettevõtte käibekapital koosneb varade poolel  

 • käibevarast
 • nõuetest ostjatele
 • muudest nõuetest
 • laovarudest

Võlgade poolel sisaldab käibekapital 

 • võlgu tarnijatele
 • võlgu töötajatele 
 • maksuvõlgu  

Kui võlausaldajad annavad maksmiseks 30 päeva, kuid sinu kliendid tasuvad oma arved alles 45 päeva pärast, on sul vaja kapitali arvete tasumiseks enne, kui kliendid oma arved tasuvad. Finora pakub lahendusi ka taolisteks olukordadeks. 

Ettevõtte tegevuse finantseerimise allikad 

Ettevõtte tegevust finantseeritakse lisaks laenule mitmete allikate abil. Vaatleme hetkeks kahte olulisemat. 

Omanike raha

Iga ettevõte saab alguse omanike poolt ettevõttesse paigutatud rahast. Kui ettevõte teenib kasumit, võib selle omanikele dividendidena välja maksta. Kui ettevõte tahab aga edasi kasvada (ning iga nutikas firma tahab), siis on mõistlik kasum ettevõttesse tagasi investeerida. Ka tagasi investeeritav raha kuulub endiselt omanikele, ehkki seda kasutatakse ettevõtte finantseerimiseks.  

Ettevõte „võlgneb“ omakapitali omanikele, aga kohustust seda tingimata tagasi maksta pole. 

Omanik võib ettevõttele ka erireegliteta laenu anda, sealjuures 0% intressiga, ilma graafikuta, tähtajata ja isegi lepinguta. Viimane oleks mõistlik siiski vormistada, isegi kui keegi seda ei nõua ega kontrolli. 

Rusikareegli kohaselt peaks ettevõte oma lühiajalisi varasid finantseerima lühiajaliste kohustustega ning põhivara pikaajaliste kohustuste ja omakapitali arvelt. Kui ettevõtja läheb panka laenu küsima, siis uurib pank hoolikalt tema finantsaruandeid. Bilansi juures hinnatakse muuhulgas ka seda, et käibekapital oleks positiivne ehk põhivarasid ei rahastata lühiajaliste kohustuste arvelt. 

Pere, sõbrad ja „muud loomad” 

Kes poleks lugenud Gerald Durrelli kuulsat raamatut „Minu pere ja muud loomad”! Alustava äri finantseerimise puhul võib sarnast fraasi kasutada ning ettevõtlusmaailmas tuntaksegi mõistet FFF – friends, family and fools. Ehk sõbrad, perekond ja „lihtsameelsed“. 

Perekond ja sõbrad laenavad sulle raha, sest on sind aastaid tundnud ja usuvad sinusse. Oma riskid tasub hoolikalt ja ülikonservatiivselt läbi mõelda, sest lähedaste usaldust ei taha keegi petta. Sõbrad ja perekond pole kompetentsed su äriplaani hindama, nad saavad toetuda vaid su isiklikule usaldusväärsusele ja intelligentsile.  

Ole pere ja sõpradega aus ja räägi kõigist riskidest – suur osa alustavatest ettevõtjatest ebaõnnestuvad parimate kavatsuste kiuste. Küsi raha nii vähe kui võimalik ja ära laena kunagi neilt, kes ei saa oma raha kaotamist endale lubada.  

„Lihtsameelsete“ sõbralikult tögava nimega kategooriasse kuuluvad hobi-investorid, kelle pädevus pole professionaalsete investoritega võrreldes piisavalt kõrge, et sind nõustada. Samuti pole nende investeeritavad summad kuigi suured. Samas on hobi-investorid riskialtimad ja investeerivad noorematesse ettevõtetesse

Sõprade võimalused võivad olla ahtakesed, ent sul on unikaalne šanss oluliselt suuremate oskuste ja kapitaliga pereliige juurde saada. Võta meiega ühendust, vaatame ühiselt su ideedele ja unistustele otsa, ning arutame läbi, kuidas Finora su ettevõttele toeks saab olla. Meie oleme selleks kohtumiseks igatahes valmis!  .