Paskola Jaunai Įmonei

Norint auginti savo verslą – reikia kapitalo. Bet kur jo gauti? Žinoma, vienas paprasčiausių būdų – paskola verslui iš banko. Vienintelė bėda, kad, dažnu atveju, norint gauti paskolą verslui, reikia turėti jau ne vienerius metus veikiantį verslą. Ir ne tik veikiantį, bet ir veikiatį sėkmingai.

Tačiau ką daryti, jei nors ir pavyko sukurti savo verslą, turite gerą idėją ir tvirtą viziją jai įgyvendinti, bet norint augti reikia papildomo finansavimo? 

Finora Bankas turi pasiūlymą – susipažinkime! Tokiu būdu turėsite ir pažįstamą bankininką, ir kapitalą, jei verslo planas ir jo įgyvendinimo idėjos atrodys perspektyvios. Daugelį metų prisidėjome prie šimtų mažų ir jaunų įmonių plėtros ir džiaugiamės galėdami prisidėti prie jūsų sėkmės istorijos.

Finora Bankas siūlo paskolą Jaunam verslui, kuri leidžia padengti su įmonės augimu susijusias išlaidas, pavyzdžiui:

  • patalpų nuoma
  • technologijų įsigijimas
  • inventoriaus įsigijimas
  • samdyti darbuotojus
  • interneto svetainės kūrimas
  • ilgalaikio turto įsigijimas
  • ir taip toliau

Įmonės turtas (tai yra balanso turto pusė) finansuojamas per savininkus (balanso įsipareigojimų dalies nuosavybės dalis) ir skolintojus (balanso įsipareigojimų pusė). Kiekvienas turtas turi būti kažkuo finansuojamas, kitaip nesutaps balansas.

Visas įmonės turtas reikalauja finansavimo. Deja, besikurianti įmonė nesukuria tiek pelno, kad padengtų visas kritines išlaidas.

Finora Bank gali suteikti paskolą tik toms jaunoms įmonėms kurios jau yra pateikusios finansines ataskaitas registrų centrui ar mokesčių inspekcijai.

Apyvartinių lėšų finansavimas

Jeigu pradedančiam verslininkui ilgalaikiam turtui įsigyti reikalingo kapitalo logika dažniausiai suprantama, tai apyvartinių lėšų finansavimas yra kiek sudėtingesnė sąvoka. Tačiau tai suprasti taip pat svarbu.

Apyvartinis kapitalas tai skirtumas gaunamas iš trumpalaikio turto atėmus trumpalaikius įsipareigojimus. 

Neigiamas dydis parodo, kad įmonė apyvartinius poreikius dengia ilgalaikėmis lėšomis, kas gali būti traktuojama kaip padidėjusios įmonės mokumo rizikos faktorius, taip pat kad įmonės kapitaliniai (investiciniai) poreikiai finansuojami trumpalaikiais metodais (kas rodo riziką neatsiskaityti su kreditoriais).

Neigiamas dydis gali būti traktuojamas kaip padidėjusios įmonės mokumo – likvidumo rizikos faktorius.

Jei jūsų kreditoriai suteikia jums 30 dienų apmokėti, bet jūsų klientai apmoka sąskaitas tik po 45 dienų, jums reikia kapitalo, kad apmokėtumėte sąskaitas, kol klientai apmokės savo sąskaitas. „Finora Bankas“ taip pat siūlo sprendimus tokioms situacijoms.

Paskola jaunam verslui | Finora bank

Įmonės veiklos finansavimo šaltiniai

Be paskolų, įmonės veikla finansuojama iš kelių šaltinių. Trumpam pažvelkime į du svarbiausius.

Savininkų pinigai

Kiekviena įmonė prasideda nuo pinigų, kuriuos į įmonę investuoja savininkai. Jei įmonė uždirba pelną, ji gali būti išmokėta jos savininkams kaip dividendai. Tačiau jei įmonė nori toliau augti (o tai daro kiekviena protinga įmonė), tikslinga pelną investuoti atgal į įmonę. Reinvestuojami pinigai taip pat vis dar priklauso savininkams, nors ir naudojami verslui finansuoti.

Įmonė „skolinga“ nuosavo kapitalo savininkams, bet nebūtinai privalo jį grąžinti.

Savininkas taip pat gali suteikti įmonei paskolą be specialių taisyklių, su 0% palūkanomis, be grafiko, termino ir net sutarties. Pastarąjį vis tiek būtų protinga įforminti, net jei niekas to nereikalauja ir netikrina.

Pagal nykščio taisyklę trumpalaikį turtą įmonė turėtų finansuoti trumpalaikiais įsipareigojimais, o ilgalaikį turtą – ilgalaikiais įsipareigojimais ir nuosavu kapitalu. Kai verslininkas eina į banką prašyti paskolos, bankas atidžiai išnagrinėja jo finansines ataskaitas. Be kita ko, balanse taip pat įvertinama, kad apyvartinės lėšos yra teigiamos, t.y. ilgalaikis turtas nefinansuojamas trumpalaikių įsipareigojimų sąskaita.

Šeima, draugai ir „kiti skolintojai“

Šeima ir draugai skolina jums pinigų, nes jus pažįsta daug metų ir jumis tiki. Vertėtų atidžiai ir itin konservatyviai įvertinti savo rizikas, nes niekas nenori išduoti artimųjų pasitikėjimo. Draugai ir šeimos nariai nėra kompetentingi spręsti jūsų verslo plano, jie gali pasikliauti tik jūsų asmeniniu patikimumu ir sumanumu.

Būkite sąžiningi su šeima ir draugais ir kalbėkitės apie visas rizikas – daugelis startuolių žlunga nepaisant geriausių ketinimų. Prašykite kuo mažiau pinigų ir niekada nesiskolinkite iš tų, kurie negali sau leisti prarasti savo pinigų.

Finora Bankas nori būti jūsų verslo draugu. Nors paprastai galimybės draugams būna ribotos, tačiau jūs turite unikalią galimybę įgyti draugą, turintį žymiai didesnius įgūdžius ir kapitalą. Susisiekite su mumis, pažiūrėkime kartu.