Gamybos įmonė regione: pasinaudojo garantija – laimėjo laiko verslo pokyčiams

Gamybos įmonė regione: pasinaudojo garantija – laimėjo laiko verslo pokyčiams

Daugiau kaip tris dešimtmečius Lietuvos regione veikiančiai įmonei prasidėjęs ir besitęsiantis karas Ukrainoje atnešė daug pokyčių. Pramonės įrangos gamintojos pagrindinės produkcijos realizavimo rinkos buvo Ukraina, Baltarusija ir Rusija. Tad geopolitinė situacija staiga sumažino bendrovės apyvartą apie 50 proc. Dėl to pradėjo strigti atsiskaitymai su tiekėjais, kilo sunkumų išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbuotojus ir užtikrinti veiklos tęstinumą. Tokiomis sudėtingomis aplinkybėmis reikšmingą įmonės kaštų dalį ir toliau sudarė seniau gautų investicinių paskolų aptarnavimas. Finansuotojai – didieji bankai – buvo nelankstūs derybose dėl paskolų portfelio pertvarkymo, todėl įmonei reikėjo ieškoti kitų finansavimo šaltinių.

Problema – lėšų trūkumas ir jau esami įsiskolinimai

  • Solidžią veiklos patirtį turinti gamybos įmonė vidurio Lietuvoje dėl karo susidūrė su apyvartinių lėšų problemomis.
  • Situaciją apsunkino jau turėtų investicinių paskolų aptarnavimas ir iššūkiai derybose su didžiaisiais bankais dėl paskolų pertvarkymo.

Pasiūlytas sprendimas

  • Išanalizavus situaciją, įmonei buvo pasiūlyta pasinaudoti Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, o „Finora Bank“ suteikė 300 tūkst. eurų apyvartinę paskolą trejų metų laikotarpiui.  Dėl karo ir esamų įsiskolinimų kitiems kreditoriams buvo taip pat pasiūlyta paskolos grąžinimo pradžią atidėti vieneriems metams.
  • Gautas finansavimas įmonei leido suvaldyti apyvartinio kapitalo iššūkius, nukreipti reikalingus resursus naujų rinkų paieškai, veiklos pertvarkymui, išlikti svarbiu regiono darbdaviu.

„Su laikinais sunkumais susidūrė patyrusi įmonė, turinti gerą veiklos istoriją. Įžvelgėme jos potencialą ir jau matomas rezultatyvias pastangas pritaikyti veiklą prie pokyčių, persiorientuoti į naujas rinkas. Dėl šių priežasčių priėmėme teigiamą sprendimą suteikti 300 tūkst. eurų paskolą apyvartinėms lėšoms. Taip pat patvirtinome grąžinimo pradžios termino atidėjimą, kad įmonė turėtų dar daugiau erdvės bei resursų susitelkti situacijos suvaldymui“, – pasakoja „Finora Bank“ pardavimų vadovas Paulius Jankauskas.

Įmonė pasinaudojo Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija – taip galėjo išspręsti aktualią užstato problemą. Fondas regiono įmonėms suteikia iki 80 proc. garantiją apyvartinėms ir investicinėms paskoloms. Kaip teigia įmonės atstovas, garantija yra aktuali, nes turimo užstato ne visada užtenka, ypač verslams, kurie jau turi keletą paskolų. Taip pat garantija suteikia daugiau užtikrintumo bendraujant su finansų įstaiga, lemia daugiau stabilumo ir padeda geriau valdyti rizikas.

Šiai regione veikiančiai įmonei Žemės ūkio paskolų garantijų fondas taip pat patvirtino palūkanų kompensavimą. Tokiomis lengvatomis įmonės gali pasinaudoti tiesiogiai susisiekusios su Fondu.

Rezultatas

  • Gautas finansavimas išlygino pinigų srautus, todėl bendrovė gali efektyviau naudoti vidinius resursus.
  • Užtikrinus veiklos tęstinumą, bendrovė gali susitelkti į naujų rinkų paiešką, gaminių, jų komplektacijų, pardavimo procesų pritaikymą pagal besikeičiančius poreikius.
  • Tai jau duoda rezultatų – įmonė parduoda daugiau standartinės komplektacijos gaminių, pradeda bendradarbiavimą su klientais naujose rinkose. 
  • Suvaldyta situacija leidžia išlikti svarbiu regiono darbdaviu, turinčiu beveik 100 darbuotojų.

Remdamasis patirtimi bendraujant su kitomis finansų įstaigomis Lietuvoje, įmonės atstovas pabrėžia, kad „Finora Bank“ išsiskiria sprendimų priėmimo greičiu ir lankstumu. Bendradarbiavimas su „Finora Bank“ reiškia daug kontakto, apsikeitimo informacija, bendradarbiavimo, o tai ypač aktualu, kai situacija sudėtinga, įtempta ir sprendimų reikia greitai.