Paskola verslui: ką svarbu žinoti?

Smulkus ir vidutinis verslas yra svarbi ekonomikos dalis, kurią reikia remti ir skatinti, kad būtų užtikrintas tvarus ekonomikos augimas ir kuriamos darbo vietos. Norint, kad šie verslai galėtų toliau augti ir vystytis, dauguma jų turi pasinaudoti finansinėmis paslaugomis, įskaitant paskolas. Deja, tačiau dažnai paskola verslui yra neprieinama smulkiajam verslui. Šiame straipsnyje aptarsime, kaip paskolos gali padėti smulkiam ir vidutiniam verslui, kokie yra jų privalumai ir kaip gauti tinkamą paskolą.

Paskolos gali būti naudingos smulkiam ir vidutiniam verslui keliais būdais.

 • Finansavimas

Daugelis smulkių ir vidutinių įmonių susiduria su finansiniais sunkumais, ypač pradedant savo veiklą. Greita paskola verslui ir kitokios paskolos verslui gali padėti šioms įmonėms rasti reikiamą finansavimą, kurio joms trūksta, ir suteikti galimybę įgyvendinti savo planus ir projektus. Pavyzdžiui, paskola gali būti naudojama produktų ar paslaugų gamybai, marketingui ir reklamai, infrastruktūros kūrimui ar kitoms reikmėms.

 • Plėtra

Paskola jaunam verslui gali padėti smulkiam ir vidutiniam verslui plėstis ir tobulėti. Pavyzdžiui, paskola gali būti naudojama naujų produktų ar paslaugų kūrimui, produktų kokybės gerinimui, infrastruktūros modernizavimui ar įmonės dydžio didinimui.

 • Investicijos

Paskolos gali būti naudingos investicijoms į naujas technologijas, darbuotojų mokymą, reklamą ar rinkodarą. Tai padeda įmonei būti konkurencingesne ir sėkmingesne rinkoje.

 • Mokesčių sumokėjimas

Smulkiam ir vidutiniam verslui kartais būna sunku sumokėti mokesčius ar kitas reikalingas išlaidas. Paskolos gali padėti padengti šias išlaidas ir išlaikyti įmonės veiklą tvariai.

Kaip lengviau gauti paskola verslui

Nepaisant to, kad paskolų pasirinkimas yra didelis, reikia atkreipti dėmesį į keletą faktorių, kad būtų sėkmingai gauta reikalinga finansinė pagalba.

 • Nustatykite savo poreikius

Prieš planuojant kreiptis dėl paskolos, reikia nustatyti savo verslo specifines finansines reikmes. Kokie yra Jūsų tikslai? Ką Jūs norite finansuoti? Ar Jums reikia trumpalaikės ar ilgalaikės paskolos? Tikslų nustatymas padės geriau suprasti, kokios paskolos yra tinkamos Jūsų verslui.

 • Gerinkite kreditinę istoriją

Jūsų kredito istorija yra pagrindinis veiksnys, lemiantis, ar Jums bus patvirtinta paskola ir kokios bus siūlomos palūkanos. Kadangi kreditinė istorija turi didelę reikšmę, reikia daryti viską, kad ją pagerintumėte. Tai gali apimti skolų sumokėjimą, laiku sumokėtas sąskaitas ir kredito ataskaitų tikrinimą.

 • Rinkite savo finansinius dokumentus

Paskolos davėjas norės matyti Jūsų verslo finansinę istoriją, tokią kaip:

 • pajamų ir sąnaudų ataskaitos
 • balanso ataskaitos
 • mokesčių deklaracijos

Būtina turėti šiuos dokumentus tvarkingai surikiuotus ir pasiruošti juos pateikti paskolos davėjui.

Paruoškite verslo planą

Norint gauti paskolą smulkiam ir vidutiniam verslui, svarbu turėti gerai parengtą verslo planą, kuris padės Jums parodyti, kad Jūs esate patikimas skolininkas ir kad Jūsų verslo idėja yra pelninga ir turi potencialą augti.

 • Apibrėžkite savo verslo idėją ir tikslus

Pirmiausia turėtumėte aiškiai apibrėžti savo verslo idėją ir tikslus. Tai padės paskolos teikėjui suprasti, ką Jūs ketinate daryti, koks yra Jūsų verslo tikslas ir kaip Jūs planuojate pasiekti savo tikslus.

 • Finansinės prognozės

Finansinės prognozės yra svarbus elementas, kuris padeda numatyti, kaip Jūsų verslas turėtų augti ateityje. Tai gali apimti pajamų, pelno ir grynųjų pinigų srauto prognozes. Paskolos teikėjas norės matyti, kad Jūsų verslo planas yra pagrįstas ir kad Jūs ketinate padaryti progresą ateityje.

 • Biudžeto planas

Biudžeto planas padės Jums numatyti, kaip Jūs planuojate valdyti savo finansus ir išlaidas ateityje. Šiame plane turėtumėte apibrėžti, kokie yra Jūsų ištekliai, kokios yra Jūsų išlaidos ir kaip Jūs planuojate valdyti savo pinigus.

 • Paskolos panaudojimo planas

Jūsų verslo planas taip pat turėtų apimti paskolos panaudojimo planą, kuris parodo, kaip Jūs planuojate naudoti gautus pinigus. Tai padės paskolos teikėjui suprasti, kad Jūsų verslo planas yra pagrįstas ir kad Jūs ketinate naudoti gautus pinigus pagal savo verslo tikslus.

 • Konkurencingumo analizė

Svarbu atlikti konkurencingumo analizę, kad nustatytumėte savo verslo stiprybes ir silpnybes bei kaip Jūs galite konkuruoti rinkoje. Tai padės Jums suprasti, kaip Jūs galite tobulinti savo verslą ir padaryti jį sėkmingu.

Pasirinkite tinkamą paskolą

Svarbiausia yra pasirinkti tinkamą paskolą, kuri atitiktų Jūsų verslo poreikius ir galimybes. Paskolos tipai gali skirtis pagal reikiamą sumą, terminą ir palūkanų normą. Be to, reikia pasiruošti tam tikroms sąlygoms, kaip antai galimybėmis skirti garantijas, griežtus kredito reikalavimus arba tam tikrus mokesčius.

Paskolos Verslui

Yra kelios pagrindinės paskolų verslui rūšys, kurių kiekviena turi savo privalumus ir trūkumus. Štai keli pagrindiniai paskolų verslui tipai.

 • Trumpalaikės paskolos

Šios paskolos yra skirtos trumpalaikėms finansinėms problemoms spręsti, pavyzdžiui, sezoniniam poreikiui ar atsiskaitymams su tiekėjais. Jų terminas gali būti nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių, o palūkanų norma paprastai yra aukštesnė nei ilgalaikėse paskolose.

 • Ilgalaikės paskolos

Ilgalaikės paskolos yra skirtos didelėms investicijoms, pavyzdžiui, naujai infrastruktūrai ar įrangai įsigyti. Šios paskolos gali būti grąžinamos per kelis metus, o palūkanų norma yra paprastai žemesnė nei trumpalaikėse paskolose.

 • Sąskaitų faktoringas

Šis finansavimo būdas leidžia įmonėms gauti paskolas, garantuojant sąskaitas arba pardavimą. Šis procesas vadinamas sąskaitų faktoringu, o įmonės, teikiančios sąskaitų faktoringo paslaugas, paprastai reikalauja aukštesnių palūkanų normų, bet taip pat suteikia greitą ir patogų finansavimą.

 •  Lizingas

Lizingas yra finansavimo būdas, kai įmonė gali įsigyti ilgalaikės vertės turtą (pvz., transporto priemones, įrangą) ir mokėti už jį periodiškai, o ne sumokėti visą kainą iš karto. Lizingas gali būti naudingas verslams, kurie nori įsigyti brangią įrangą ar transporto priemones, bet neturi pakankamai pinigų, kad ją įsigytų iš karto.
Lizingas verslui yra naudingas dėl kelių priežasčių. Pavyzdžiui, kad įmonei nereikia sumokėti visos kainos iš karto, mėnesio mokėjimai yra mažesni ir patogesni bei lizingo mokėjimai yra fiksuoti, todėl lengviau planuoti ir prognozuoti išlaidas.

 • Paskola su Invega garantija

Invega garantija yra valstybinė institucija, kuri teikia garantijas už paskolas verslui. Jos tikslas yra padėti verslui gauti finansavimą, ypač tiems, kuriems gali būti sunku gauti finansavimą be garantijų. Invega garantija teikia keletą rūšių garantijų, įskaitant garantijas už paskolas verslui.

Paskola verslui su Invega garantija yra finansavimo būdas, kai įmonė gali gauti paskolą iš banko ar kitos finansų institucijos, kuri yra užtikrinta Invega garantija. Tai reiškia, kad jei įmonė negalėtų grąžinti paskolos, Invega garantija atlygins dalį arba visą sumą finansų institucijai.

Paskolos su Invega garantija privalumai yra:

 • Mažesnės palūkanų normos. Bankai gali teikti mažesnes palūkanų normas paskoloms, kurios yra garantuotos Invega garantija, nes jie yra mažiau rizikingi.
 • Užstato suteikimas. Invega PG3 garantija gali padėti įmonei, kai nėra pakankamo užstato paskolai gauti.

Tačiau, svarbu atsiminti, kad paskolos su Invega garantija gali turėti papildomų išlaidų, tokių kaip garantijos mokestis, ataskaitų pateikimas ir administraciniai mokesčiai. Be to, Invega garantija gali garantuoti tik tam tikrą dalį paskolos, todėl bankai vis tiek gali reikalauti dalies savo rizikos užtikrinimo.

 • Paskolos su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondu (Garfondas)

Garfondo garantija gali pasinaudoti įmonės, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste. Arba įmonės, įsikūrusios mažuose miesteliuose ar kaimuose.

Garantijos teikiamos tik už tokias finansines paslaugas, kurios skirtos finansiniu požiūriu komerciškai pagrįstiems ir kredituotiniems projektams, atitinkantiems Bendrovės patvirtintus kriterijus dėl garantijų teikimo, finansuoti ir kurie teikiami finansinių sunkumų neturintiems ūkio subjektams.

Garfondo garantijos teikiamos už:

 • paskolas ir (ar) kredito linijas,
 • finansinės nuomos (lizingo) paslaugas,
 • piniginio reikalavimo dalinio apmokėjimo (faktoringo) paslaugas.