„Finora Bank“ sutarė su Žemės ūkio paskolų garantijų fondu

Lietuvoje veiklą pernai pradėjęs Estijos kapitalo bankas „Finora Bank“ pasirašė susitarimą su Žemės ūkio paskolų garantijų fondu dėl individualių garantijų. Nuo šiol „Finora Bank“ klientai, kurių projektai bus įvertinti kaip tinkami finansuoti, bet įmonės neturės pakankamos vertės užstato, galės gauti garantiją iš fondo.

Aurelijus Šveikauskas, „Finora Bank“ vadovas, teigia, kad fondo garantija naudotis galės ne tik ūkininkai, bet ir kaimo vietovėse veikiančios bendrovės.

„Ši sutartis – tai dar vienas žingsnis ieškant galimybių padėti smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms. Lietuvoje turime labai pajėgių ir efektyvių ūkių. Kaimuose klesti gamyba ir perdirbimas, bet gauti finansavimą ūkininkams, mažoms vietos įmonėms gana dažnai yra sunkiau dėl nepakankamo užstato“, – sako A. Šveikauskas.

Jis priduria, kad, Žemės ūkio paskolų garantijų fondo mechanizmas sudėliotas taip, kad klientui viskas būtų kuo paprasčiau. Įmonė, norinti gauti fondo garantiją kreditui (ar pasinaudoti kitu instrumentu), dėl finansavimo turėtų kreiptis į banką įprastu būdu. Jei projektas bus pripažintas tinkamu finansuoti, „Finora Bank“ dėl konkretaus kliento pati kreipsis į fondą.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas garantijas teikia finansų įstaigoms už paskolas, kredito linijas, lizingo ir faktoringo paslaugas, teikiamas ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės, miškų ir maisto ūkiu bei kaimo plėtra ir žuvininkyste. Maksimali garantuojamos paskolos suma gali siekti 1,16 mln. Eur. Tokio pat dydžio yra ir maksimali bendra garantijų suma vienam ūkio subjektui.

Fondas kaimo vietovėje veikiantiems ūkio subjektams ir kooperatyvams taip pat siūlo dalies palūkanų kompensavimą už paskolas ir lizingo paslaugas investicijoms finansuoti. Tiesa, pagalbos gavėjui vienu metu kompensuojamos palūkanos, sumokėtos tik pagal vieną paskolos ar lizingo sutartį, sudarytą nuo 2021 m. liepos 1 d.

Praėjusį mėnesį (pernai gruodžio pabaigoje) „Finora Bank“ taip pat pasirašė sutartį su valstybės valdoma finansų įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) dėl 18 mln. eurų paskolų garantijų.

Sutartis pasirašyta pagal priemonę „Portfelinės garantijos 3“. Pagal šį susitarimą „Finora Bank“ smulkioms ir vidutinėms įmonės suteiks paskolų už 18 mln. eurų, o „Invega“ garantuos 80 proc. paskolų grąžinimą.