Ettevõtluses on kujunemas olukord, kus kõik on kõigile võlgu

Väikeettevõtete rahastamisele keskendunud Finora Panga analüüsi kohaselt on Eesti ettevõtete omavahelised võlgnevused kasvanud, investeeringud vähenenud ning finantsteenuseid kasutatakse maksevõime hoidmiseks ja ebausaldusväärsete klientide tuvastamiseks.

Väikeettevõtete rahastamisele keskendunud Finora Panga analüüsi kohaselt on Eesti ettevõtete omavahelised võlgnevused kasvanud, investeeringud vähenenud ning finantsteenuseid kasutatakse maksevõime hoidmiseks ja ebausaldusväärsete klientide tuvastamiseks.

Finora Panga operatsioonide juhi Cäty Õunloo sõnul on hiljutistest vestlustest väikeettevõtete juhtide ja omanikega ning andmete analüüsist näha, et tüüpilise Eesti ettevõtja põhipingutus on praegu suunatud kulude vähendamisele.

«Investeeringud uutesse seadmetesse ja muusse põhivarasse on vähenenud kõigis valdkondades. Samal ajal on kasvanud vajadus käibekapitali järele, sest paljude väikeettevõtete partnerid hilinevad maksetega,» ütles Õunloo.

Asjatundja sõnul näitab tarne- ja finantsahelate sügavam analüüs, et osades sektorites on aegamisi kujunemas olukord, kus suure turujõuga ostjad on raskustes, mis seab omakorda ohtu nende tarnijate maksevõime ning toob kaasa järgmise võlgnevuste laine.

«See ühtlasi vähendab huvi investeeringute vastu, mis vähendab omakorda nõudlust ja tingib veel uutes valdkondades makseraskusi. Võlgnike hulk ja maksete hilinemine ettevõtete vahel on kahjuks kasvanud,» nentis Õunloo.

Usaldus on vähenenud

Panga analüüsi kohaselt on kasvanud ka ettevõtete usaldamatus. Potentsiaalsete uute partnerite tausta soovitakse kontrollida varasemast märksa põhjalikumalt, selleks kasutatakse erinevaid leidlikke viise.

«Faktooringu tavapärane eesmärk on raha kasutusse saamine enne maksetähtpäeva. Seegi on muutunud kriisiajal olulisemaks, aga nutikad ettevõtjad on leidnud faktooringule ka teise kasutuse. Pank analüüsib alati ostja tausta ja finantskolukorda ning monitoorib seda ka jooksvalt. Seetõttu kasutatakse faktooringut ka kindluse saamiseks, et tegu on usaldusväärse partneriga,» tõi Õunloo välja.

Kogenud ettevõtjad on optimistlikumad

Õunloo rõhutas, et kuigi ettevõtjad kasutavad riskide maandamiseks kõiki võtteid, valitseb tajutava hoiakuna siiski pigem positiivsus ja peatse parema aja ootus.

«Väikeettevõtjate hoiakutes jookseb teatav veelahe rohkem ja vähem kogenud juhtide vahel. Kes on majanduskriise varemgi kogenud, võtab olukorda üldiselt külma kõhuga ja teab, et raske aeg on ajutine. Sellist optimismi ja võimaluste leidmisele suunatud mõtteviisi võibki kõigile soovitada,» ütles Finora Panga operatsioonide juht.

Uudis ilmus Postimees Majandus veebilehel.