Väikeettevõtjad said Ukraina sõjaga pihta, aga teevad juba taas kasvuplaane

Finora Panga värske analüüsi kohaselt on Ukraina sõja majandusmõju pannud Eesti ettevõtjaid otsima finantstuge, aga samal ajal jätkub arendusprojektide elluviimine ning väikeettevõtjate seas valitseb pigem optimism.

Väikeettevõtjad said Ukraina sõjaga pihta, aga teevad juba taas kasvuplaane

Finora Panga värske analüüsi kohaselt on Ukraina sõja majandusmõju pannud Eesti ettevõtjaid otsima finantstuge, aga samal ajal jätkub arendusprojektide elluviimine ning väikeettevõtjate seas valitseb pigem optimism.

Viisime äriklientide seas läbi kvalitatiivse uuringu, et tuvastada, kas ja kuidas on Ukraina sõda ning kaasnenud majandussurutis mõjutanud Eesti väike- ja keskmiste ettevõtete arenguplaane.

Analüüsist selgus, et alanud sõda ning kaasnenud ebakindlus selgelt mõjutas Eesti väikeettevõtjate otsuseid. «Järsult muutus olulisemaks laovarude suurendamine, seda eriti ehitusvaldkonnas. Samuti pani klientide maksete pikk ooteaeg ning hilinemine paljud ettevõtjad pinge alla, tekkis puudus käibevahenditest, et maksta palka, soetada materjale ning üldiselt tegevust jätkata,» tõi välja Finora Panga krediidijuht Anoly Gilden.

Samal ajal pole muutunud majanduskeskkond Gildeni sõnul siiski Eesti väikeettevõtjate tegevust halvanud ning majandusharude sisemine loogika mõjutab tegevust rohkem kui sõjast tulenenud erakorralised asjaolud.

«Eesti Panga statistika kohaselt on Eesti majanduses tervikuna ettevõtete kasumid viimasel ajal kasvanud. Samas vestlused väike- ja keskmiste ettevõtjatega viitavad, et sõja majandusmõjude välk selgest taevast on leidnud ühe piksevarda just nende kasumites ja rahapuhvrites – need näivad olevat kahanenud. Jääb mulje, et vähemalt osad Eesti väikeettevõtjad ja omanikud on võtnud Ukraina sõja majanduslöögi suuresti enda peale ning oma töötajaid sellest pigem säästnud,» selgitas Gilden.

«Seetõttu otsivad ettevõtjad ka varasemast rohkem välist tuge, näiteks garantiisid ja faktooringut, et käibevahendeid arendustegevusteks vabastada. Aga see, et kasvuplaane pole raske aja kiuste riiulisse pandud, näitab, et sõja majandusmõju ei ole Eesti väikeettevõtjate vaimu murdnud. Pigem valitseb optimism. Nüüd on riigi ja pankade asi pakkuda mõistvat ja soodustavat keskkonda, et see hoiak saaks Eesti majandussurutisest võimalikult kiiresti välja vedada,» ütles Finora Panga krediidijuht.

Loe pikemalt Postimehest.