Privaatsuspoliitika

Veebilehe sirvimise statistika. 
Andmetöötleja pidevalt uuendab veebilehel olevat infot. Teie kõige asjakohease info liigi ja selle info teada saamise kanali tuvastamiseks andmetöötleja kasutab tööriista Google Analytics, mis võimaldab salvestada ja analüüsida, kuidas külastajad veebilehte kasutavad.

 Server, mis majutab Finora Bank veebilehte, võib salvestada päringuid, mida Teie serverile teete (veebiaadress, mida Te avate, Teie poolt kasutatav brauser ja seade, IP aadress, juurdepääsu aeg). Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel – et tagada veebilehe nõuetekohane toimimine ja turvalisus ning uurida võimalikke turvaintsidente.

Turundus.
Kui annate nõusoleku andmete töötlemiseks või edastate kontaktinfot muul viisil, on andmetöötlejal õigus saata teavitusi, uudiskirju ja õigusalaseid teateid, mis võivad Teile huvi pakkuda.

Profiili koostamine. 
Andmetöötleja võib kasutada veebilehe külastajate statistilisi andmeid selleks, et analüüsida nendega seotud trende ja demograafiat, kuid Finora Capital ei koosta külastajate kohta individuaalseid profiile.

Andmetele ligipääs. 
Veebilehe külastajate statistilistele andmetele võivad ligi pääseda Finora Bank turunduse ja IT-osakonnad, sh koostööpartnerid, kes edastavad andmetöötlejale veebisaidi sisehaldustööriistu või majutavad veebisaiti, kes vastutavad veebilehe andmete analüüsi ja täiendamise eest.

Google Analytics tööriista pakub Google Inc (Ameerika Ühendriikide ettevõtja), kellel on ligipääs statistilistele andmetele, mis on selle tööriista poolt kogutud. Google Inc on ühinenud EL-i ja USA Privacy Shield andmekaitseraamistiku põhimõtete EL-i ja USA Privacy Shield nimekirjaga, mis tagab selle, et pakutu vastab Euroopa Liidu nõutud privaatsusstandarditele. Teenusepakkujale kohalduvad ka lepingulised kohustused, mille eesmärk on tagada privaatsust ning millega on võimalik tutvuda siin.

Andmete säilitamise aeg.
Finora Bank kasutab kogutud statistilisi andmeid analüüside jaoks kuni kolm aastat.

Tarbija õigused ja tema kaebuse lahendamine. 
Teie saate pöörduda Finora Bank’i poole e-meili [email protected] või telefoni 658 1300 teel. Kliendil on õigus paluda juurdepääsu enda isikuandmetele, nende parandamist, kustutamist või nõusoleku tagasi võtta, kui see on asjakohane. Juhul, kui kliendi arvamusel on tema privaatsusõigust rikutud, siis on võimalik Töötleja üldmeilile või -telefoni numbrile edastada vastava sisuga kaebuse, mis lahendatakse 10 tööpäeva jooksul.